Nacházíte se zde: Úvod > Andělskou prodejní slavnost v pražské nemocnici Královské Vinohrady podpořily i dárky od našich studentů

Andělskou prodejní slavnost v pražské nemocnici Královské Vinohrady podpořily i dárky od našich studentů

Novinka (29.1.2020)

Andělskou prodejní slavnost v pražské nemocnici Královské Vinohrady podpořily i dárky od našich studentů

Na děkanát ZSF JU přišla pochvala a poděkování od Evy Reinischové, dětské sestry z Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se před Vánoci konala výstava, jejíž součástí byl charitativní prodej drobných předmětů s vánoční tematikou. Díky iniciativě Mgr. Dagmar Dvořáčkové, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, si zde lidé mohli koupit i předměty od studentek a studenta naší fakulty. Výtěžek z prodeje byl věnován Klinice dětí a dorostu na pomoc dlouhodobě hospitalizovaným pacientům např. nákupem DVD přehrávače a dalšího potřebného vybavení.

„Chci tímto vyjádřit poděkování za podporu naší vánoční akce, kde vaši studenti přispěli pod vedením dr. Dagmar Dvořáčkové svými dárky, které pro nás vyrobili. Bylo navíc příjemné prezentovat, že nám pomáhají i studenti pocházející až z Českých Budějovic,“ uvedla paní Reinischová. Jednalo se o tyto studentky a studenta: Aleš Vrchlavský a Eliška Dvořáková (Zdravotně-sociální péče, 1. ročník), Valerie Maříková, Klára Čonková a Nikola Fučíková (Sociální práce, 1. ročník) a Vendula Zelenková a Lucie Vlachová (Sociální práce ve veřejné správě, 2. ročník). Přispěli svými rukodělnými výrobky, což byly různé vánoční ozdoby, dekorace, a dokonce i domácí med a nakládané ovoce a oříšky v medu. Děkujeme za jejich ochotu a štědrost i šíření dobrého jména naší fakulty za hranicemi Jihočeského kraje!


Přiložené obrázky

Přiložené soubory