Nacházíte se zde: Úvod > Bohoslužbou, při níž zazpíval sbor ZSF JU, začala služba nemocničního kaplana dr. Ondřeje Doskočila

Bohoslužbou, při níž zazpíval sbor ZSF JU, začala služba nemocničního kaplana dr. Ondřeje Doskočila

Novinka (20.12.2017)

Bohoslužbou, při níž zazpíval sbor ZSF JU, začala služba nemocničního kaplana dr. Ondřeje Doskočila

Pěvecký sbor ZSF JU vystoupil dnes při předvánoční bohoslužbě, která se konala na Oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici. Uvedl české i zahraniční vánoční písně a koledy a zazpíval si s ním i primář onkologie MUDr. Václav Janovský. Tak byla zahájena služba nemocničního kaplana, k níž byl pověřen Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., který působí také jako proděkan pro akademické záležitosti na Zdravotně sociální fakultě JU. Je absolventem teologických studií a kurzu nazvaného Nemocniční kaplan na Teologické fakultě JU. Kromě jiného vyučuje zdravotnickou etiku na ZSF JU a je katolickým jáhnem.

Bohoslužba se konala v jídelně, kterou zaplnili pacienti ONP. Měla ekumenický charakter, byla složena ze čtení biblických textů, modlitby, kázání a požehnání. Kázání pronesla evangelická farářka Ludmila Míchalová Mikšíková. Z této události natočila reportáž Česká televize.

Nemocniční kaplan bude v Nemocnici České Budějovice pravidelně působit od začátku roku 2018. Péče o spirituální, resp. duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních. „V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života či smyslu nemoci a utrpení. Tyto otázky vzbuzují touhu po lidském sdílení, přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocničních kaplanů, kteří jsou součástí týmu pracovníků nemocnice a slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům nemocnice,“ vysvětlil dr. Doskočil. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabídne četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání.