Nacházíte se zde: Úvod > Budoucí fyzioterapeuté učili děti v mateřské školce správnému držení těla a dalšímu cvičení

Budoucí fyzioterapeuté učili děti v mateřské školce správnému držení těla a dalšímu cvičení

Novinka (7.5.2017)

Budoucí fyzioterapeuté učili děti v mateřské školce správnému držení těla a dalšímu cvičení

Ve svém volném čase navštívili studenti oboru Fyzioterapie českobudějovickou mateřskou školu Kubatova, kde dětem zábavnou formou představili svůj obor, naučili je správnému držení těla a ukázali jim různá cvičení pro správný vývoj motoriky. Necelou hodinu poučné zábavy si všichni velice užili. Pochvalu za tuto akci zasluhují tito studenti: Romana Brůžková, Kateřina Čiháková, Kamila Dvořáková, Anna Hanzlíková, David Hofman, Andrea Jeřábková, Barbora Jiráňová, Eliška Kasperová, Monika Kuklová a Petra Kvardová. „Učitelky naše studenty velmi chválily a děti si přály, aby to nikdy neskončilo," shrnula ohlas této akce autorka myšlenky navštívit mateřskou školu Mgr. Zlatana Midžić, která studenty na ZSF JU vyučuje anglický jazyk. Tato zdařilá forma spolupráce mezi ZSF JU a mateřskou školou ukázala, že by bylo užitečné pokračovat tímto směrem i v rámci jiných oborů. Možná by děti předškolního věku zaujala i některá další témata, jak dokládá jejich zájem o zásady poskytování první pomoci, se kterými byly seznámeny v rámci akce pořádané Institutem aplikovaných zdravotně sociálních věd ZSF JU.

Přiložené obrázky