Nacházíte se zde: Úvod > Budoucí porodní asistentky absolvovaly kurz „Projekt 35“ zaměřený na prevenci rakoviny prsu

Budoucí porodní asistentky absolvovaly kurz „Projekt 35“ zaměřený na prevenci rakoviny prsu

Novinka (17.12.2019)

Budoucí porodní asistentky absolvovaly kurz „Projekt 35“ zaměřený na prevenci rakoviny prsu

Více než třicet studentek druhého a třetího ročníku oboru Porodní asistence absolvovalo v pátek 7. prosince kurz „Projekt 35“, což je speciální program, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně. Primárně je určený pro mladé ženy ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu – v případě našich studentek měl ale další poslání. Vzhledem k tomu, že se připravují na profesi, v níž budou pečovat o ženy nejen během těhotenství a porodu, ale i v jejich dalším životě, se dozvěděly mnoho podnětných informací a také si vyzkoušely samovyšetřování prsu. Kurz byl tedy pro naše studentky přínosem jak profesním, tak i osobním, neboť rakovina prsu se bohužel stále častěji týká  mladých žen a dívek.

S tématikou je seznámily osobnosti nad jiné povolané v čele s prof. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Je předsedkyní „Projektu 35“ a jednou ze zakladatelek o. p. s. Dialog Jessenius, členkou České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Evropské onkologické společnosti. Akci zahájila přednáškou Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu. Poté vystoupila MUDr. Jaroslava Barkmanová na téma Epidemiologie CA prsu ve věkové skupině mladých žen a rozebrala také indikaci mamografických a ultrazvukových vyšetření a nukleární magnetické rezonance. Prof. Tesařová se pak věnovala karcinomu prsu mladých žen, klinickým projevům i hormonálním rizikům, na což MUDr. Martina Zimovjanová , PhD., navázala informacemi o genetickém vyšetření při tomto onemocnění. Celý kurz zakončil návod na samovyšetřování prsů, kdy ředitelka obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius Bc. Michaela Tůmová vyzvala postupně každou z přítomných studentek, aby si na modelu zkusily najít podezřelé bulky. Lekci vedla velmi přátelsky a motivovala dívky k tomu, aby se neostýchaly zeptat se na cokoli a správně se toto vyšetření naučily.

Je to pro ně totiž důležité osobně i profesně. „V jejich kompetencích bude i edukace pacientek,“ vysvětlila PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D., která tento kurz před lety absolvovala a výuce samovyšetření se nadále aktivně věnuje. Díky tomu také získala „Projekt 35“ pro naši fakultu, což byl pro organizátorky první mimopražský výjezd, navíc s trochu pozměněným scénářem vzhledem k cílové skupině. „Zaměřily jsme se více na průběh těhotenství i období kojení, protože zhoubné nádory se bohužel objevují i v tomto období. Proto je velmi důležité, aby sestra na gynekologii o tom byla dobře informovaná a dokázala pacientkám pomoci a také jim dodat naději,“ řekla prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., do jejíž ordinace přichází řada mladých onkologických pacientek.

Po zkušenostech s tímto onemocněním považuje osvětu za naprosto nezbytnou. „Rakovina prsu je tak častý nádor, že u nás v podstatě není rodina, v níž by se nevyskytoval,“ konstatovala. Proto přes své vysoké pracovní vytížení ochotně přijela i do Českých Budějovic a s našimi studentkami mluvila nejen jako s budoucími porodními asistentkami, ale také jako s dívkami, které se musí starat i o své vlastní zdraví. V profesi specializovaných sester vidí prof. Tesařová velkou budoucnost, pokud budou moci dělat atraktivní práci, která pro ně bude zajímavá. „Sestry jsou velmi vděčné – jakmile dostanou kompetence, váží si jich a jsou v jejich naplňování důsledné,“ dodala prof. Tesařová. Jejím přáním je zejména rozšířit povědomí o nutnosti pravidelného samovyšetření prsou, přičemž v případě jakéhokoli podezřelého nálezu doporučuje nic nepodcenit a zajít na ultrazvuk. V gynekologických ordinacích je podstatné, aby nezůstalo jen u teoretických informací, ale aby edukovaná porodní asistentka pacientce předvedla samovyšetření i v praxi.

Základní cíle „Projektu 35“

  1. Zkvalitnit diagnostiku a léčbu mladých žen ve věku do 35 let se zhoubným národem prsu, umožnit těmto pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením a k novým léčebným metodám.
  2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy těchto pacientek.
  3. Vyzvat onkology, radiační onkology, radiology, chirurgy, plastické chirurgy, gynekology ale i praktické lékaře ke spolupráci.
  4. Založit databázi všech pacientek s karcinomem prsu do 35 let, získat epidemiologická data a podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj všechna česká pracoviště.

V odkazu pod touto zprávou lze najít další podrobnosti o tomto projektu. Stáhnout videa zaměřená na různé druhy onkologických onemocnění lze zde: https://www.dialog-jessenius.cz/

Přiložené obrázky