Nacházíte se zde: Úvod > Budoucí prváci absolvovali od soboty v Rožmberku nad Vltavou netradiční zápisy

Budoucí prváci absolvovali od soboty v Rožmberku nad Vltavou netradiční zápisy

Plánovaná akce (1.9.2018)

Budoucí prváci absolvovali od soboty v Rožmberku nad Vltavou netradiční zápisy

Cílem třídenního soustředění bylo, aby se studenti dozvěděli vše potřebné a poznali se navzájem

V Rožmberku nad Vltavou se od soboty 1. září až do neděle 9. září konaly zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů, prezenční formy studia na ZSF JU. Pro každý obor bylo připraveno třídenní soustředění. Neformální nástup do bakalářských oborů znamenal nejen přednášky v učebně, ale i seznamovací hry venku v krásném prostředí poblíž hradu. Tato netradiční forma zápisů je v rámci Jihočeské univerzity jedinečná, což má své opodstatnění. „Profese, pro něž na naší fakultě připravujeme specialisty, jsou založené na týmové práci. Sám nikdo ve zdravotnických ani sociálních oborech nic nezmůže. Toto je první šance, jak si zvyknout na kolektiv, vzájemně se poznat a vytvořit partu, která bude dál spolupracovat,“ vysvětlila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF Mgr. Ivana Chloubová.

Soustředění se odehrávala na ubytovně České pošty, kterou si fakulta za tímto účelem pronajímá. Jako první se zápisy týkaly oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka, v neděli akci završili zástupci oborů Radiologický asistent, Zdravotnický laborant a Nutriční terapeut. Vystřídali se tam prváci ze všech oborů, mezi nimi i Karolína Sládková a Jakub Kladiva, kteří si vybrali Rehabilitační - psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory. Shodli se, že jim vyhovuje právě tím, že propojuje z poznatky ze zdravotnictví i sociální péče. Oba už mají zkušenosti z praxe. Absolventka písecké střední zdravotnické školy byla dvakrát na pobytu pořádaném českobudějovickou Společností pro ranou péči a ráda by se i v budoucnu věnovala handicapovaným dětem. Jakub Kladiva z Karlových Varů přišel na ZSF JU po vystudování zdravotnického lycea a přivezl si zkušenosti z denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. „Práce s nimi není snadná, ale je na nich vidět každý pokrok,“ shrnul svou hlavní motivaci. Do vysokoškolského systému je zasvěcovali starší studenti, mezi nimi Eliška Macešková a Veronika Hůlková z 2. ročníku oboru Sociální práce ve veřejné správě. Obě využily svých zkušeností z loňského zápisu v Rožmberku nad Vltavou a snažily se program ještě vylepšit. „Loni jsem odjížděla s pocitem, že to rozhodně nebyl ztracený čas. Bylo pro mě užitečné poznat své spolužáky ještě předtím, než začne škola, a myslím, že pro ty, kteří tady nebyli, byl pak začátek školy o dost těžší než pro nás. Proto jsem se sem ráda vrátila,“ vysvětlila Eliška. Její spolužačka Veronika ocenila výhodné načasování zápisů na Rožmberku. „Je užitečné, že prváci mají teď ještě skoro měsíc na to, aby všechno vstřebali, případně si obstarali další informace nebo si nechali něco vysvětlit znovu,“ uvedla.

Nováčci se setkali s pedagogy i kolegy z vyšších ročníků, navštěvovala je děkanka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a další členové vedení fakulty. Pro nastupující prváky to byl první kontakt s ročníkovými vyučujícími či s garanty praxí jednotlivých oborů. Díky tomu si mohli udělat komplexní představu o tom, co je na fakultě čeká. To je hlavní cíl této akce: dát nováčkům ještě předtím, než začne akademický rok v běžném rytmu, souhrnně a příjemnou formou informace o všem, co potřebují a co jim usnadní nástup do školy. Kromě vlastního administrativního zápisu se dozvěděli podrobnosti o průběhu studia, seznámili se s podmínkami výuky cizích jazyků a získali informace o fakultě, praxi a mimoškolních aktivitách. Zároveň se tam spolužáci poznali mezi sebou a měli dost času vytvořit sehraný tým, v němž si budou pomáhat navzájem, což je pro profese vyučované na ZSF JU nezbytným předpokladem.

Přiložené obrázky