Nacházíte se zde: Úvod > Časopis KONTAKT byl přijat do prestižní bibliografické a citační databáze Scopus

Časopis KONTAKT byl přijat do prestižní bibliografické a citační databáze Scopus

Novinka (20.3.2016)

Časopis KONTAKT byl přijat do prestižní bibliografické a citační databáze Scopus

Je to velký mezinárodní úspěch pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity

Odborný a vědecký časopis KONTAKT Zdravotně sociální fakulty JU byl na základě hodnocení nezávislé mezinárodní rady Scopus Content Selection & Advisory Board zařazen do celosvětové bibliografické a citační databáze Scopus. 

KONTAKT – časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci vznikl roku 1999, vychází čtvrtletně. Články jsou publikovány ve dvou sekcích – Ošetřovatelství a Sociální vědy a zdraví. Časopis vychází v české a anglické verzi se stejným obsahem. Česká verze je tištěná a je dostupná v plném rozsahu v online verzi časopisu. Anglická verze je uveřejňována společností Elsevier a je dostupná v databázi ScienceDirect, nově bude v databázi Scopus. Kontakt byl také Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen pro rok 2015 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) a je členem Committee on Publication Ethics (COPE). 

Přiložené obrázky