Nacházíte se zde: Úvod > Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., převzal Cenu rektora Jihočeské univerzity za popularizační/přehledové dílo za rok 2017

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., převzal Cenu rektora Jihočeské univerzity za popularizační/přehledové dílo za rok 2017

Novinka (1.3.2018)

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., převzal Cenu rektora Jihočeské univerzity za popularizační/přehledové dílo za rok 2017

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity ve středu 28. února 2018 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo prof. MUDr. Mgr. Alanu Bulavovi, Ph.D. (ZSF JU). Získal ji v sekci Společenskovědní a ekonomické obory za vysokoškolskou učebnici BULAVA, A. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0468-0.

Výjimečnost této knihy spočívá především v tom, že se snaží výstižně přiblížit kardiologii zdravotním sestrám a dalším nelékařským profesím. Učebnice si klade za cíl pomoci nelékařským pracovníkům působících v kardiocentrech nebo na kardiologických odděleních rychle se zorientovat v komplexní a složité problematice kardiologie. Přináší základní informace o anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému, o vyšetřovacích metodách v kardiologii a o onemocněních, se kterými se kardiologové setkávají ve své každodenní praxi. Nečiní si nárok na vyčerpávající informace, ale poskytuje stručný, výstižný, zapamatovatelný a čtivý přehled toho, co je dnes v kardiologii v klinické praxi běžné a dostupné.

Přiložené obrázky