Nacházíte se zde: Úvod > Český červený kříž pořádal v budově ZSF JU v Nerudově ulici kurzy Pečovatel v záloze

Český červený kříž pořádal v budově ZSF JU v Nerudově ulici kurzy Pečovatel v záloze

Novinka (11.12.2020)

Český červený kříž pořádal v budově ZSF JU v Nerudově ulici kurzy Pečovatel v záloze

Velký zájem projevila veřejnost o kurzy nazvané Pečovatel v záloze, které pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice v objektu naší fakulty v Nerudově ulici. Hned den poté, kdy je organizátoři začátkem listopadu nabídli, už byly obsazené, proto přidali ještě další termíny až do poloviny prosince. Od 10. listopadu dosud takto proškolili 95 zájemců. Kurzy jsou jednodenní, bezplatné a pojaté tak, aby se do nich mohli přihlásit laici. Seznamují uchazeče s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny přes podávání stravy a pitný režim, zvládnutí základních jednoduchých technik prevence proleženin až po komunikaci s nemocným včetně psychologických zásad apod. Získané dovednosti mohou v případě potřeby využít nejen doma při péči o své blízké, ale také jako dobrovolníci či brigádníci v nemocnicích či zařízeních sociálních služeb, například v domovech pro seniory.

Podle vedoucí odboru zdravotnického a krizového řízení Blanky Černé bylo původně v plánu pořádat tyto kurzy dvakrát týdně během listopadu, ale poptávka se rychle ukázala jako mnohem vyšší. „Hned pár dní po zveřejnění této nabídky se přihlásilo tolik lidí, že jsme k úterkům a pátkům pak přidali ještě středy,“ upřesnila. V každém z kurzů je nutné dbát na dodržování maximálního povoleného počtu lidí ve skupině i všech hygienických pravidel.

Mezi lektory je rovněž studentka naší fakulty Eliška Růžičková, která je nyní v 2. ročníku magisterského navazujícího studijního oboru Civilní nouzová připravenost. V ČČK působí dva roky, takže má už dostatek zkušeností i s výukou první pomoci, navíc od svých osmnácti let jezdí jako zdravotnice na letní či příměstské tábory. „V kurzech Pečovatel v záloze převažují lidé středního věku. Mnoho z nich přichází kvůli svým rodičům, aby byli schopni se o ně postarat v domácím prostředí. My se tímto hlavně snažíme ulehčit práci zdravotníkům, protože každé volné lůžko je v nemocnicích důležité, obzvlášť v době velkého nárůstu pacientů s koronavirem,“ shrnula Bc. Eliška Růžičková. I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných.

Tématu se věnoval nedávno Český rozhlas České Budějovice v rozhovoru, v němž ředitel oblastního spolku ČČK Mgr. Martin Hrneček ocenil vstřícný krok naší fakulty. „Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nám poskytla učebnu, ve které máme k dispozici i lůžko, takže pro naši výuku vytvořila naprosto ideální podmínky,“ uvedl ředitel.

Přiložené obrázky