Nacházíte se zde: Úvod > Cílem konference, kterou zorganizovali sami studenti ZSF JU, bylo poukázat na multifunkčnost sociálního pracovníka

Cílem konference, kterou zorganizovali sami studenti ZSF JU, bylo poukázat na multifunkčnost sociálního pracovníka

Plánovaná akce (14.12.2017)

Cílem konference, kterou zorganizovali sami studenti ZSF JU, bylo poukázat na multifunkčnost sociálního pracovníka

Velmi milou, působivou a neformální atmosféru měla historicky první studentská konference, kterou ve čtvrtek v přednáškovém sále A zorganizovali studenti navazujícího magisterského studia oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Pestrý program začal v 9 hodin a trval až do večera, kdy ho ukončila diskuse nad filmem se zdravotně sociální tematikou. „Cílem naší akce je hlavně poukázat na multifunkčnost sociálního pracovníka,“ řekli v úvodu studenti 2. ročníku Andrea Matějková a Martin Fuit, kteří poděkovali fakultě za možnost konferenci uspořádat podle vlastních představ.

Proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., naopak poděkoval jim a celému organizačnímu týmu – za to, že se rozhodli pořádat akci, kterou jim nikdo nenařídil a není nutné se jí účastnit kvůli získání zápočtu či nějakých bodů. „Je skvělé, že tahle akce vznikla zespodu a že jste ji vytvořili zcela spontánně," uvedl proděkan. Podle něho k tomu, aby byl člověk opravdu profesionálem, patří i sebevědomí či sebeuvědomění vedoucí k posílení profesní identity. Myslím, že v případě povolání sociálního pracovníka máte být na co hrdí, a hluboce se před vámi a před vaší profesí skláním,“ uvedl proděkan Doskočil.

Konferenci si studenti zorganizovali v rámci předmětu Metodika výchovy, vzdělávacích a aktivizačních činností, a to za podpory Mgr. Ing. Renaty Švestkové, Ph.D. Byla určena jak pro studenty naší fakulty i ostatních fakult, tak pro další zájemce a širokou veřejnost. Její velkou předností byla neformálnost a svěží komunikace. Atmosféru pozitivně ovlivnilo, že výběr hostů byl vedený často i osobním přátelstvím s lidmi, kteří mají k danému tématu co říci, protože ho každodenně prožívají ať už ve své práci, či v soukromí. Po skončení konference studenti vyhodnotí své zkušenosti s pořádáním akce tohoto druhu – co se díky tomu naučili a co mohli udělat lépe a jinak.

Při sestavování programu oslovili odborníky působící v sociálních službách, ale také klienty organizací nebo jejich rodiče, kteří byli ochotni svěřit se se svými životními příběhy. Hned úvodní blok příspěvků byl velmi působivý a dojemný. Hlavně díky tomu, že hosté mluvili o tématech, k nimž mají osobní vztah, takže se mohli rozdělit o vlastní zkušenost z náročných situací, které bohužel k životu také patří. Všichni lidé, kteří vyprávěli o tom, co znají na vlastní kůži, se shodli v jednom bodě: Zcela zásadní význam má, do jaké míry člověk přijme své postižení či smutnou situaci, již prožívá. Zrakově postižený Jiří Holzinger z Tyfloservisu vysvětloval, jaké jsou předsudky o lidech s tímto handicapem a jak se s nimi vypořádat. Magda Kümmelová, která působí v organizaci Modrá pomněnka, se zabývala psychosociální péčí o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, přičemž se studentům svěřila i s osobní zkušeností s umíráním. Pak vystoupil vozíčkář-paralympionik František Serbus s příspěvkem na téma „Jak může sport člověku změnit život (DMO)“. Při jeho vyprávění se publikum i hodně zasmálo, protože tento mladý muž se se svým handicapem dokáže utkat velmi energicky, nápaditě a s humorem. Působí na FTVS v Praze, věnuje se sportu boccia a ve volném čase vybírá hudbu pod jménem DJ Kolečko.

Silným zážitkem bylo také setkání s maminkou postiženého Ondřeje Kubíčka, která poutavě vyprávěla o tom, co obnáší neustálá péče o jejího šestadvacetiletého syna. Je velmi vděčná soběslavskému středisku Rolnička, v němž je dobrovolnicí i studentka ZSF JU Lenka Maťhová, která maminku se synem na fakultu pozvala a doprovodila. Mladý muž je upoutaný na vozík a nemůže ani mluvit, ovšem jeho mysl je jasná a dobře ví, co chce říci. V rozhovoru s ním je proto zcela zásadním prostředníkem komunikační tabulka s jednotlivými písmeny, obrázky a fotografiemi. Studenty tato pomůcka hodně zaujala a na místě se přesvědčili, jak dobře funguje.

Zajímavými a různorodými příspěvky a setkáními byl naplněný celý den, což naplnilo cíl této akce – ukázat, jak je práce sociálního pracovníka rozmanitá a čím vším může být užitečný. Vtipně to shrnula Monika Kochlöflová pracující v organizaci Rozkoš bez rizika: „Je to práce všeho druhu, pružná a flexibilní. Zkrátka Ferda Mravenec,“ řekla s nadsázkou. Zaujetí všech hostů pro jejich profesi bylo pro naše studenty velkou inspirací a dostali i nabídky, aby se do takové práce po absolvování školy zapojili.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory