Nacházíte se zde: Úvod > Čtvrteční a páteční promoce byly příležitostí k důstojnému rozloučení

Čtvrteční a páteční promoce byly příležitostí k důstojnému rozloučení

Novinka (29.6.2018)

Čtvrteční a páteční promoce byly příležitostí k důstojnému rozloučení

Konec června završily slavnostní promoce absolventů, které se ve čtyřech skupinách konaly ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. června 2018 v českobudějovickém kulturním domě Metropol. Celkem absolvovalo úspěšně v květnu a červnu 298 studentek a studentů, z nich 62 s vyznamenáním.  Sedm absolventek magisterských studijních oborů obdrželo i Cenu rektora. Ta se se uděluje absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek SZZ byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium do průměru 1,20. Cenu rektora obdržely dvě absolventky oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, dvě absolventky oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, další dvě z oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a také jedna absolventka oboru Civilní nouzová připravenost.

K absolventům v pátek, kdy se s fakultou loučili studenti a studentky oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, promluvili rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., a děkanka Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Při loučení podotkla, že učitelé jsou připraveni i nadále absolventům pomáhat, pokud budou potřebovat. „Budeme nesmírně rádi, pokud se o vás budeme dovídat jako o zodpovědných profesionálech, kteří šíří čest své profesi, čest své almae matris, a budou tak vzorem našim studentům, vašim nástupcům,“ řekla děkanka.

Upozornila, že tato profese není na rozdíl od některých jiných pouhým zaměstnáním, ale je skutečným významným posláním, náročným nejen na vysokou odbornou erudovanost, ale rovněž i na pevné etické a morální hodnoty i na pohotovou způsobilost a každodenní obětavost. Tito odborníci musí být schopni pracovat s lidmi i v těch nejnáročnějších životních momentech - stát se jejich nadějí, světlem, zítřkem. „A pamatujte, že někdy i jen váš pouhý úsměv, přívětivé jednání či jen vyřčené slovo od srdce může lidem odkázaným na pomoc v nemoci či nouzi pomoci mnohem více, než by se dalo předpokládat. Přeji Vám, abyste svou profesi vykonávali vždy na vysoké odborné úrovni a aby vám přinášela hodně radosti a uspokojení,“ uvedla děkanka prof. Tóthová.

Foto Pavel Dolejší

Přiložené obrázky