Nacházíte se zde: Úvod > Čtvrtek 12. a pátek 13. října byly dny slavnostních promocí a imatrikulací v DK Metropol

Čtvrtek 12. a pátek 13. října byly dny slavnostních promocí a imatrikulací v DK Metropol

Novinka (13.10.2017)

Čtvrtek 12. a pátek 13. října byly dny slavnostních promocí a imatrikulací v DK Metropol

Dům kultury Metropol v Českých Budějovicích ve čtvrtek i v pátek zažil se studenty a absolventy ZSF JU chvíle dojetí, hrdosti, ale i očekávání. Ve čtvrtek se tam ve třech skupinách konaly promoce: podle informací studijního oddělení ZSF JU absolvovalo úspěšně v podzimním termínu státních závěrečných zkoušek celkem 173 absolventů, z nichž 19 studentů skončilo školu s vyznamenáním. Čtyři absolventky magisterských studijních oborů obdržely Cenu rektora, jež se uděluje absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek SZZ byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium do průměru 1,20. Cenu rektora obdržely Mgr. Zdeňka Hotařová a Bc. Silvie Hulínská (studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech), Bc. Silvie Ondráčková a Bc. Veronika Růžičková (studijní obor Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví).

V pátek 13. října se ve velkém sále Metropolu odehrály slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů do bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia. Nejprve si indexy převzali studentky a studenti oborů Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Sociální práce ve veřejné správě, Speciální pedagogika – vychovatelství a Zdravotní laborant a poté ve druhé skupině od 11:30 studentky a studenti oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent a Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. „Celkově bylo přijato v prezenční formě studia do bakalářských studijních oborů na 400 studentů,“ shrnula vedoucí studijního oddělení ZSF JU Mgr. Květa Polenová.

Předtím, než byli noví studenti se všemi právy a povinnostmi oficiálně přijati do Akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, k nim promluvila nejprve prorektorka JU pro zahraniční vztahy doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. Přivítala je na univerzitě a popřála jim, aby bylo pro ně studium na Zdravotně sociální fakultě přínosné a aby jednou vzpomínali na dobu studií na Jihočeské univerzitě jako na krásné a důležité období svého života. „Práce není jen zaměstnání. Aby byl člověk šťastný, musí mít pocit, že jeho konání má smysl jak pro něj samotného, tak pro ostatní,“ uvedla a podotkla, že vzdělání je závazek vůči ostatním lidem a práce musí být zdrojem uspokojení a radosti, jinak se promění jen v běžnou rutinu a honbu za ziskem.

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., před závěrem slavnostní imatrikulace studentům popřála, aby se na naší fakultě stali vzdělanými moudrými, šlechetnými a odvážnými lidmi, aby zde nalezli vše, co od studia očekávají, a aby se jim studium vždy dařilo. Seznámila je s fakultou i hierarchickým uspořádáním akademických pracovníků a zdůraznila, že také jejich úkolem je neustále posouvat hranice svého vědění, rozšiřovat a prohlubovat své vědomosti a otvírat nové průhledy do oborů, které reprezentují. V tom je vysokoškolský učitel vzorem svým studentům – a vysokoškolský student je svému učiteli partnerem, mladším kolegou. Přechod ze střední školy na vysokou ovšem není snadný. „Léta studií bývají ta nejkrásnější v životě lidském. Otvírá se před vámi svobodný studentský život, který přinese značnou volnost při studiu i v osobním životě. Volnost ale přináší i vyšší odpovědnost, na to nezapomínejte. Na fakultě nikdo nebude vaše studium kontrolovat tak, jak to znáte ze střední školy, den po dni, týden po týdnu. V tom smyslu budete svými vlastními pány, a proto dbejte pozorně na to, abyste nenarazili na nepřekročitelné hranice,“ poradila děkanka nováčkům.

Přiložené obrázky