Nacházíte se zde: Úvod > Děkanát > Personální činnost

Personální činnost

Personální činnost

Marcela Simandlová
T/ +420 38903 7740
E/ msimandl@zsf.jcu.cz

Zobrazit více...

 • Vedení evidence zaměstnanců a jejich osobních spisů
 • Sepisování pracovních smluv, zhotovování mzdových výměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zadávání do programu IS Odyssea
 • Granty a ostatní účelové projekty – personální zpracování a příprava pro zpracování mezd
 • Identifikační karty zaměstnanců
 • Výstupní listy a potvrzení o zaměstnání
 • Zdravotní a sociální pojištění (např. přihlášky, odhlášky zaměstnanců)
 • Zajišťování podkladů pro mzdy, jejich zpracování do programu IS Odyssea a předání pro zpracování mezd do mzdové účtárny JU
 • Výběrová řízení pro nové pracovníky
 • Zpracování ročního rozpočtu – mzdové náklady
 • Statistické výkazy, podklady pro výroční zprávy
 • Archivace a skartace jednotlivých agend

 

FORMULÁŘE