Nacházíte se zde: Úvod > Děkanka ZSF JU: Prokažme, prosím, že skutečně „umíme lidem pomáhat“

Děkanka ZSF JU: Prokažme, prosím, že skutečně „umíme lidem pomáhat“

Novinka (18.3.2020)

Děkanka ZSF JU: Prokažme, prosím, že skutečně „umíme lidem pomáhat“

Studenti Zdravotně sociální fakulty JU se už od minulého týdne aktivně zapojují do dobrovolnických aktivit, které jsou v současné době velmi zapotřebí a ještě dlouho budou. Vedení fakulty si jejich ochoty, akčnosti a empatie velmi váží. „Chtěla bych poděkovat všem studentům za jejich iniciativu a vstřícnost. Musím upřímně říct, že mi některé reakce studentů vženou slzy do očí, když mi SMS zprávou vyjadřují empatii a snahu pomáhat všude tam, kde je potřeba. To je ta vnitřní síla, která nás všechny stmeluje a dodává energii nastalou situaci zvládat nejen fyzicky, ale i psychicky,“ říká děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

Na rozdíl od jiných fakult jsou naši studenti ve výjimečné situaci, protože po dobu trvání nouzového stavu je pro řadu z nich vyhlášená pracovní povinnost. Tím víc si vedení fakulty jejich dobrovolných aktivit váží a děkuje tímto i za skvělou reprezentaci fakulty. Dne 15. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Na základě tohoto usnesení budou mít po dobu trvání nouzového stavu naši studenti posledních ročníků studijních oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář (prezenční studium) vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě výzvy náměstka pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR dr. Policara proto děkanka ZSF JU odeslala seznamy studentů, včetně jejich kontaktních údajů, hejtmance Jihočeského kraje. V tuto chvíli čeká na další pokyny, kdy bude tato pracovní povinnost našich studentů zahájena. „ZSF JU nabídla maximální součinnost při poskytování zdravotní i sociální péče při řešení nelehké situace všem institucím. Jsme v kontaktu s poskytovateli zdravotní i sociální péče, s vedoucími našich klinických pracovišť, kteří o naší nabídce pomoci vědí a dle potřeby nás vyzvou k zapojení se do aktivit,“ upřesnila děkanka.

Ocenila také spolupráci se všemi zaměstnanci ZSF JU, kteří vnímají, že nyní nastala doba společného úsilí týmově zvládnout těžké období. „Děkuji všem akademickým pracovníkům, že spolupracují se studenty a jinými způsoby výuky, v předmětech, jejichž charakter to umožní, pokračují v pedagogickém procesu. Děkuji i administrativně technickým pracovníkům, že provozní chod fakulty se nezastavil a akademičtí pracovníci mají i nadále potřebnou administrativně technickou podporu pro svoji práci. Pevně věřím, že toto pro nás vypjaté období nebude moc dlouhé a společně vše zvládneme. Ne nadarmo máme ve fakultním mottu „Učíme lidi pomáhat“. Prokažme, prosím, že toto naše prohlášení není jen pouhými slovy, ale skutečně „umíme lidem pomáhat“!"

Do práce už se zapojili studentky a studenti zdravotnických oborů, například ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou ve výjezdových skupinách pro domácí odběry z nosohltanu u pacientů s podezřením na onemocnění koronavirem, dále na odběrech z nosohltanu a administrativě v odběrovém autě, pomáhají na ambulancích a všech stanicích, včetně péče o velmi infekční pacienty. Seznam jmen je dlouhý a samozřejmě nekompletní, takže za všechny jmenujeme tyto studentky, které se ozvaly nejdřív: Bc. Anna Vrbová, Bc. Markéta Marová, Bc. Nikola Buroňová, Bc. Hana Formánková, Bc. Inka Kratochvílová a jistě budou další.

Rychle zareagovala také řada studentů ze sociálních oborů. Několik mimořádných směn má za sebou Denisa Švecová (2. ročník Sociální práce), která v českobudějovické kavárně Café Datel v Piaristické ulici peče buchty a další pečivo pro členy Integrovaného záchranného systému. Je to dobrovolná iniciativa této kavárny, která má výdejní okénko (pro veřejnost otevřené není). V okénku dostanou policisté, zdravotníci a hasiči občerstvení zdarma. Tím dává personál kavárny najevo, jak si jejich práce váží. „Chodíme tam na osmou ráno a reakce jsou úžasné, pracovníci IZS jsou moc vděční, že se jim někdo aspoň touto formou snaží zpříjemnit službu,“ řekla Denisa Švecová, která nyní po službě odjela domů na Táborsko a do práce v Českých Budějovicích se chce vrátit zase o víkendu. Zatím šije s kamarádkou, jejíž maminka pracuje na kožním oddělení táborské nemocnice, roušky určené i pro tuto nemocnici. Student prvního ročníku programu Management sociální práce v organizacích Jakub Jestřáb spolupracuje s kolegy z Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň - město a Rokycany. „Koordinujeme pomoc nejen seniorům, které telefonicky kontaktujeme a nabízíme dovoz potravin nebo léčiv. Cílíme také osvětově na veřejnost, včetně zapojených dobrovolníků v preventivních aktivitách, ve smyslu ochrany jejich osobního zdraví a zamezení šíření nákazy v populaci. Využíváme také moderní technologie (videa atp.) a snažíme se tak bojovat s desinformacemi a haoxy," uvedl. Mezi studenty a studentkami je také řada šikovných dívek, které šijí roušky (např. Linda Danielová a Františka Doležalová z 2. ročníku oboru Sociální práce a Tereza Žežulková z 3. ročníku oboru Speciální pedagogika – vychovatelství a určitě i další). Jiní chodí na nákupy seniorům, hlídají děti apod.

Víme, že seznam studentů není a ani nemůže být kompletní, v tuto chvíli totiž nejde o to se svým zapojením chlubit, ale pomáhat tam, kde je potřeba. Ovšem každý student může inspirovat další: na facebookových stránkách naší fakulty je proto od včerejška zveřejněna výzva pro studenty, kteří mohou psát do komentářů: třeba vyfotit roušky, které vyrobili, či poradit spolužákům, kde a co je zapotřebí. Toto je nejsnazší cesta, jak v těchto náročných chvílích zůstat v kontaktu. Zároveň tam průběžně zveřejňujeme i různé výzvy od našich klinických pracovišť, jimž mohou naši studenti pomoci. Děkujeme.

Podrobnosti zde:

https://www.facebook.com/zsfju/photos/a.1415806275105436/3084269354925778/?type=3&theater

Přiložené obrázky