Nacházíte se zde: Úvod > Den otevřených dveří Jihočeské univerzity se odehrál formou online - uchazeči využili i možnosti ptát se vyučujících

Den otevřených dveří Jihočeské univerzity se odehrál formou online - uchazeči využili i možnosti ptát se vyučujících

Novinka (4.2.2021)

Den otevřených dveří Jihočeské univerzity se odehrál formou online - uchazeči využili i možnosti ptát se vyučujících

Historicky první Den otevřených dveří, který se musel odehrát virtuálně, dal Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity nové šance, jak oslovit veřejnost. O výhody kontaktního setkání nechtěla přijít, protože připravuje studenty na pomáhající profese a je tedy opravdu nutné, aby uchazeči dobře věděli, do čeho jdou a co je čeká jak při studiu, tak v praxi. Proto na webových stránkách Dne otevřených dveří JU i na fakultním YouTube zveřejnila informační videa s podrobnými prezentacemi všech bakalářských a magisterských studijních programů. Velkým přínosem této formy DOD je, že si je i nadále může kdokoli přehrát, a to až do termínu přijímacích zkoušek. Během Dne otevřených dveří byli vyučující také přímém v kontaktu s uchazeči a odpovídali na jejich otázky – dopoledne písemně a odpoledne živě přes komunikační platformu ZOOM.

V úvodu účastníky pozdravila děkanka ZSF JU dr. Ivana Chloubová. Možnost ukázat, jak to na fakultě vypadá, nahradila videa. Kromě propagačního videa sestříhaného z atraktivních záběrů natočených se studenty bakalářských programů při výuce a praxi je zveřejněná i obsáhlá a podrobná komentovaná prohlídka, při níž dr. František Dolák představuje nové simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU. Právě na ni v odpolední debatě s uchazeči o studium Všeobecného ošetřovatelství odkazovala zájemce dr. Věra Stasková. Zájem mladých lidí ji inspiroval pak ještě k tomu, aby zprostředkovala improvizovanou virtuální prohlídku dalších částí budovy U Výstaviště – prošla s notebookem se zapnutou kamerou učebny a sály a ukázala dokonce i galerii osobností, které se zasloužily o vývoj Ošetřovatelství.

Aktuální sledovanost na fakultním YouTube, kde jsou od páteční 10. hodiny zveřejněny prezentace všech bakalářských a magisterských studijních programů, dosáhla v čase 15:30 úctyhodného čísla 1626 zhlédnutí. Sledovanost ale nadále stoupá, k 15. hodině v pátek 29. 1. dosáhla 2411 zhlédnutí. „Mám radost, že se nám podařilo a snad stále ještě daří oslovit tak velké množství zájemců. Ukázalo se, že studium programů, které připravují na výkon pomáhajících profesí, je stále lákavé a ani extrémní náročnost těchto povolání, obzvláště v současné covidové době, zájemce neodradila," uvedla proděkanka pro studijní a sociální záležitosti dr. Vlastimila Ptáčníková. Tato forma Dne otevřených dveří má nyní pro uchazeče novou výhodu v tom, že zájemci mají na prohlédnutí prezentací dostatek času a mohou si je projít ve svém tempu, popř. je zastavit či se k nim vrátit – a takto se seznámit s nabídkou naší fakulty komplexně. To vše z pohodlí domova: stačí k tomu internet, počítač, mobil nebo tablet.

Většinu vyučujících kontaktovali v odpoledním bloku zájemci ještě v přímé debatě přes ZOOM. Např. v programu Management sociální práce v organizacích kromě doc. Jitky Vackové odpovídaly i dvě studentky magisterského studia. „Bylo fajn, že tam byly, diskuse byla uvolněnější a studenti se v rámci anonymity nebáli ptát,“ uvedla doc. Vacková. Uchazeči jevili zájem a diskuse s nimi byla dlouhá: zásadní dotazy směřovaly ke skladbě předmětů, realizaci praxe a obtížnosti studia, padly i otázky týkající se zkoušky z angličtiny, obtížnosti managementu apod.

Někde se uchazeči jen připojili s tím, že po detailní dopolední videoprezentaci už o formě a obsahu studia vědí vše podstatné, takže další otázky neměli, případně jen doplňkové. „Ptali se spíše na administrativní proces přihlášek a na možnost podání přihlášek na více oborů. Další dotazy mi také přišly mailem,“ řekla garantka studijního programu Radiologická asistence dr. Zuzana Freitinger Skalická.

K doc. Adéle Mojžíšové se odpoledne připojilo šest účastníků, jimž do chatu poslala také odkazy na prezentace na fakultním YouTube i na webové stránky, kde najdou například odpovědi na otázky k přípravným kurzům, testům k přijímacím zkouškám apod. Na odpoledním Zoomu Fyzioterapie bylo asi 15 lidí, kteří se ptali například na možnost náhradního termínu přijímacích zkoušek, na formu výuky jazyků, úspěšnost studentů atd. „Skvěle fungoval chat, kam jsem dával odkazy na webové stránky fakulty a odkaz na dopolední stream na YouTube. Byla dobrá zpětná vazba, jedna uchazečka nás hodně chválila, jak jsme interaktivní,“ shrnul dr. Marek Zeman. Reportáž z průběhu DOD na Jihočeské univerzitě připravil Český rozhlas České Budějovice do sobotního vysílání, kde přinesl i informaci o dění na naší fakultě.

Navigaci najdou zájemci i nadále na webu Chcistudovat.cz, který Jihočeská univerzita využívá především ke kontaktu se středoškoláky. Odtud se dostanou i na nabídku naší fakulty. Základní představu, co čeká studenty jednotlivých bakalářských programů, získají zájemci také díky videím, která jsou umístěna na našem webu a na fakultním YouTube. Všechny odkazy a kompletní program jsou zveřejněny ZDE: https://www.chcistudovat.cz/zdravotne-socialni-fakulta.

Termín pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2021/2022  je na ZSF JU nejpozději 10. dubna 2021. Přihlášku ke studiu lze  podat pouze elektronicky – zaregistrovat ji a pak následně vytisknout a společně s dokladem o uhrazení poplatku, potvrzením lékaře zaslat na studijní oddělení fakulty. V případě, že již uchazeč má maturitní vysvědčení, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nestačí pouze zaregistrovat přihlášku elektronicky!

Zdravotně sociální fakulta bude opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium v období březen až duben 2021, vždy v sobotu. Podrobnosti jsou v odkazu pod touto zprávou.