Nacházíte se zde: Úvod > Den otevřených dveří byl pro uchazeče vítanou příležitostí setkat se s vyučujícími i se studenty

Den otevřených dveří byl pro uchazeče vítanou příležitostí setkat se s vyučujícími i se studenty

Plánovaná akce (13.1.2017)

Den otevřených dveří byl pro uchazeče vítanou příležitostí setkat se s vyučujícími i se studenty

Živo bylo v pátek na Zdravotně sociální fakultě, kde se tak jako na ostatních fakultách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konal Den otevřených dveří. Uchazeči, mnozí za doprovodu rodičů, si přicházeli pro podrobnější informace o studiu – vyslechli prezentace, které k jednotlivým oborům připravili vyučující, mluvili se současnými studenty fakulty a prohlédli si odborné učebny a laboratoře. Mohli se zeptat na cokoli, a udělat si tak kompletní obrázek o svém budoucím studiu. Mnoho uchazečů se zajímalo o více oborů a plánují podat několik přihlášek.

Pro všechny zájemce o vysokoškolské studium na JU zahajované v akademickém roce 2017/2018 otevřela ZSF JU v časech od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin dvě své budovy, a to objekt „Vltava“ v ulici J. Boreckého 27 a nedalekou budovu U Výstaviště 26. Vyšší účast byla dopoledne, kdy studijní oddělení nasčítalo více než pět set zájemců, odpoledne už bylo klidnější. Celkem přišlo na ZSF JU kolem 650 návštěvníků. „Největší zájem byl tradičně o obor Fyzioterapie, dále o obory Sociální práce ve veřejné správě a Zdravotnický záchranář,“ uvedla vedoucí studijního oddělení Mgr. Květa Polenová.

Hned u vstupu byly příchozím k dispozici studijní referentky, podaly jim základní informace a pomohly zorientovat se a najít tu správnou učebnu či přednáškový sál. Na jednotlivé prezentace navazovala návštěva odborných učeben a Centra fyzioterapie. „V dnešní době není problém najít si dostatek informací o studiu na internetu. Přišla jsem na Den otevřených dveří cíleně, abych si promluvila s těmi, kteří už studují obor, který mě zaujal,“ vysvětlila Tamara Houdková z Písku, která do Budějovic dorazila ještě se třemi dalšími spolužačkami ze zdravotnického lycea. Ptala se studentů i na praktické věci, jako je ubytování, a samozřejmě také na náročnost studia a přísnost pedagogů. Studentky třetího ročníku oboru Fyzioterapie Tereza Sedláková a Martina Bicková jí ochotně zodpověděly všechny otázky – například ji upozornily na to, že vzhledem k velkému počtu hodin praxe by nebylo vhodné denně dojíždět z Písku.

Ještě delší cestu absolvovala v pátek Michaela Švarcová, která s maminkou přijela z Volyně pro informace o oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Předtím si prohlédly videa na webu ZSF JU, takže už měly o tomto studiu představu, ale když pak na vlastní oči viděly množství modelů v praktických učebnách, velmi to na ně zapůsobilo. Michaela sice studuje na střední škole zaměřené na sociální činnost, ale poté, co byla na praxi v domě pro seniory, se rozhodla spíš pro povolání sestry. Dokonce si tam po povinné praxi domluvila i brigádu ve svém volném čase. „Baví mě pomáhat lidem, v tom vidím smysl,“ vysvětlila.

Přání dělat něco prospěšného přivedlo na ZSF JU také Adélu Majerovou, která si přišla pro informace o oboru Sociální práce ve veřejné správě. "Zaujala mě například možnost zastupovat mladistvé u soudu," vysvětlila. Je teprve ve třetím ročníku Biskupského gymnázia, ale možností dál studovat je tolik, že považuje za nutné se už výběrem vysoké školy zabývat s předstihem.

Zájemci o studium všech bakalářských a navazujících magisterských oborů na ZSF JU se mohou hlásit ke studiu formou elektronického formuláře přihlášky ke studiu (odkaz je pod touto zprávou). Fakulta bude stejně jako v minulých letech pořádat také přípravné kurzy pro uchazeče o studium, k nimž se lze přihlásit do 28. února 2017. Zájemci mají na výběr šest variant kombinujících obory, které jsou nejdůležitější pro úspěšný vstup na fakultu. Kurzy se uskuteční v období od 11. března do 22. dubna 2017, a to vždy v sobotu od 9 do 16 hodin. Cena za jeden den, respektive za osmihodinovou výuku, je 800 korun.

Rozpis přípravných kurzů:

11. 3. 2017 Biologie člověka a genetika

18. 3. 2017 Filozofie, etika a sociologie

25. 3. 2017 Právo, ekonomika a psychologie

1. 4. 2017 Zdravotně sociální problematika

8. 4. 2017 Chemie

22. 4. 2017 Fyzika

K vytvoření názorné představy o zaměření bakalářských oborů vyučovaných na ZSF JU slouží rovněž videa umístěná na webových stránkách fakulty, která lze najít zde: https://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/seznam-oboru

Přiložené obrázky