Nacházíte se zde: Úvod > Návštěvníci Dne otevřených dveří ocenili šanci setkat se jak s vyučujícími, tak se současnými studenty

Návštěvníci Dne otevřených dveří ocenili šanci setkat se jak s vyučujícími, tak se současnými studenty

Plánovaná akce (12.1.2018)

Návštěvníci Dne otevřených dveří ocenili šanci setkat se jak s vyučujícími, tak se současnými studenty

Více než 400 zájemců o studium využilo v pátek nabídky Dne otevřených dveří na Zdravotně sociální fakultě JU, která dopoledne i odpoledne otevřela veřejnosti dvě své budovy: hlavní objekt Vltava/Uran v ulici J. Boreckého 27 a nedalekou budovu U Výstaviště 26. Uchazeči tam od studijních referentek, vyučujících i studentů dostali všechny potřebné informace a letáky, navíc i drobné dárky spojené s propagačním videem Jihočeské univerzity, které naší fakultě určilo hrdinku #Tetra.

"Jako každý rok si mohli také prohlédnout vybavení odborných učeben a laboratoří. Právě to bývá pro návštěvníky velkým zážitkem i argumentem, proč studovat na naší fakultě, kde je teoretická výuka úzce propojena s praxí. A především je Den otevřených dveří skvělou příležitostí potkat se s vyučujícími i se studenty," zdůraznila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Ivana Chloubová. Vestibul budovy Vltava oživily ukázky: kromě zastoupení sociálních oborů a záchranářů tam byli i vyučující z oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost.

ZSF JU má slogan „Učíme lidi pomáhat“ a je vhodnou volbou pro uchazeče, kteří si přejí, aby jejich práce měla smysl a dobré uplatnění. Potvrdil to například Karel Slunečko, který nyní studuje Střední školu spojů a informatiky v Táboře, ale nenaplňuje ho to. „Na střední škole jsem zjistil, že místo informačních technologií bych se chtěl věnovat něčemu jinému – cítil bych se prospěšnější, kdybych mohl pomáhat lidem,“ uvedl návštěvník Dne otevřených dveří, při němž získal potřebné informace a velmi rád využil možnosti setkat se přímo se studenty. Ve vestibulu budovy Vltava měli resuscitační model studenti druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář Adéla Svobodová a Šimon Trněný, kteří učili zájemce první pomoc a zároveň odpovídali na dotazy, co studium tohoto oboru obnáší. Karel Slunečko na ně měl spoustu otázek a potěšil ho jejich přátelský a kolegiální vztah.

Obdiv mnoha návštěvníků si opět vysloužilo vybavení odborných učeben v budově U Výstaviště, kde se navíc na podzim začne stavět nové simulační centrum pro zdravotnické obory, které umožní další modernizaci výuky. Budoucí prváci se tedy už mohou těšit na „virtuální nemocnici“ se spoustou modelů a chytrých figurín. Zaujalo to i studentku střední zdravotnické školy v Písku Kateřinu Maříkovou, která se přišla zeptat na obor Všeobecná sestra. „Díky praxi ve škole už mám představu, do čeho jdu, a vím, že tento obor není snadný. Z mých spolužáků chce zůstat ve zdravotnictví asi jen polovina. Já ale cítím v této práci smysl a chtěla bych se jí věnovat,“ shrnula dívka, kterou na fakultu doprovodila maminka. „Velkou výhodu vidíme v tom, že tato profese má široké uplatnění,“ uvedla. Nikdo z rodiny ve zdravotnictví nepracuje, dívka si to vybrala sama – asi i díky tomu, že pečuje o postiženou babičku.

Rušno bylo také v Centru fyzioterapie na ZSF JU, kam se chodili uchazeči podívat poté, co jim tento obor představil PhDr. Marek Zeman, Ph.D. Všiml si, že tentokrát už přicházeli účastníci Dne otevřených dveří připravenější než v minulých letech. „Neptali se na to, co si mohli předem přečíst či zhlédnout například ve videích na internetu. Jejich dotazy byly cílenější a konkrétnější: zajímal je styl výuky, prostředí a podobně,“ uvedl. Mezi zájemci o obor Fyzioterapie měl i uchazeče ze vzdálených míst, například z Trutnova a Prahy, kteří si naši fakultu vybrali na doporučení lidí, kteří zde už studují.

Pomocí k tomu, aby uchazeči zvládli přijímací zkoušky, budou opět přípravné kurzy, které se budou konat od 10. 3. do 21. 4. 2018, vždy v sobotu od 9 do 16 hodin.

Veškeré informace získají uchazeči na webových stránkách fakulty, popř. na studijním oddělení ZSF JU (tel.: 389 037 730, 389 037 734–39).

Termíny podání přihlášek: do 31. 3. 2018

Termíny přijímacího řízení: od 4. do 8. 6. 2018

Talentová zkouška u oboru Zdravotnický záchranář: od 7. do 11. 5. 2018

Přihlásit se lze podáním elektronické přihlášky na webových stránkách fakulty, poplatek 500 Kč