Nacházíte se zde: Úvod > Děti ani rodiče nešetřili pochvalami za náplň Letního příměstského tábora Dětské univerzity

Děti ani rodiče nešetřili pochvalami za náplň Letního příměstského tábora Dětské univerzity

Novinka (20.7.2021)

Děti ani rodiče nešetřili pochvalami za náplň Letního příměstského tábora Dětské univerzity

Spoustu různorodých zážitků přinesl dětem Letní příměstský tábor Dětské univerzity, který po velkém úspěchu minulých ročníků opět uspořádala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Konal se od pondělí 12. do pátku 16. července 2021 a zúčastnilo se ho patnáct dětí ve věku od šesti do třinácti let převážně z Českobudějovicka, ale i vzdálenějších míst. Hravou a zábavnou formou se seznamovaly se základy pomáhajících profesí – hlavními tématy byla péče o člověka, první pomoc a ochrana obyvatelstva. První tři dny strávili účastníci pod vedením pedagogů, studentů i absolventů ZSF JU v budově ZSF JU U Výstaviště 26, kde probírali základy zdravotnických profesí a také například péči o handicapované a komunikaci s lidmi s různými druhy postižení. Ve středu a ve čtvrtek byl připravený akční program na Výukové základně Hradce na Českobudějovicku.

Příměstský tábor se konal za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním covid-19. Děti v pondělí ráno absolvovaly antigenní testy, ve větších skupinách měly respirátory či roušky a organizátoři dbali na dostatečné rozestupy a další pravidla. Ani proměnlivé počasí akci nezkazilo: děti nazvaly svůj pobyt v terénu „Bouřkovou misí“ a zvládly stezku odvahy i výšlap na horu Kluk, během kterého plnily úkoly související hlavně s první pomocí. Velmi atraktivní, a to i na pohled, byl také pátek v kampusu Jihočeské univerzity. Interaktivní formou se tam děti učily, jak postupovat při vzniku radiační havárie, vyzkoušely si základy dekontaminace, používání ochranných obleků atd. Obohacením byla účast hasičů a také spolupráce se studentkou Gymnázia Jírovcova Nelou Preisovou, která vysvětlila, jak pracovat s mikroskopem – dokonce dva na akci zapůjčila z gymnázia, s nímž ZSF JU spolupracuje mj. při Juniorské univerzitě.

Koordinátoři DUJU PhDr. Věra Stasková, Ph.D. a absolvent ZSF JU Bc. Radim Baxa se shodli, že tento příměstský tábor opět dokázal, jak dobře dovedou profese vyučované na naší fakultě navzájem spolupracovat. „Vytvořili jsme skvělý tým složený z pedagogů i studentů a doplněný ještě bývalými absolventy Terezou Stehlíkovou a Janem Vyhlídalem. Když si rodiče v pátek vyzvedávali své děti, rovnou se nás ptali, zda si už mohou zarezervovat místo na našem příštím příměstském táboře. To byla pro nás ta největší odměna, stejně jako nadšení a radost dětí, od nichž jsme na konci sklidili mohutný potlesk,“ shrnula dr. Stasková.

 

Přiložené obrázky