Nacházíte se zde: Úvod > Dětské univerzitě na ZSF JU se nečekaně uvolnilo jedno místo

Dětské univerzitě na ZSF JU se nečekaně uvolnilo jedno místo

Plánovaná akce (22.10.2016)

Dětské univerzitě na ZSF JU se nečekaně uvolnilo jedno místo

Slavnostní imatrikulace se koná v sobotu 15. října v aule Pedagogické fakulty JU

Zdravotně sociální fakulta JU se zapojila do rektorátního projektu Dětská univerzita na JU (dále DUJU), Díky tomu letos v říjnu přivítá i první „malé studenty“, a to děti ze základních škol ve věku 6 až 12 let. Zaměří se na aktivity z oblasti činností záchranáře, ošetřovatelství a sociální práce, o nichž žáci v běžném školním vzdělávání nedostanou tolik informací jako na vysoké škole.

Slavnostní imatrikulace se koná 15. října od 10 hodin v aule Pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Za naši fakultu bude k dětem promlouvat proděkanka Mgr. Ivana Chloubová, dále se zúčastní PhDr. Věra Stasková, Ph.D., a  Mgr. David Kimmer (oba v DU povedou lekce). "Máme přihlášeno 27  dětí, jedno místo je zatím volné, neboť se nečekaně odhlásili sourozenci a měla jsem zaregistrovaného pouze jednoho náhradníka," uvedla koordinátorka DUJU na ZSF Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Jednotlivé lekce na sebe navzájem navazují tak, aby se po jejich absolvování stal z malého studenta „malý odborník“. Je připravený celý koncept na sebe navazujících lekcí – jejich předpokládaný počet je 30 a ZSF je naplánovala na soboty (přesný rozpis dat je v závěru této zprávy). Jednotlivé lekce budou z důvodů udržitelnosti spolufinancovány účastníky, na ZSF JU činí poplatek za jeden semestr 750 korun. Zájemci mohou zjistit další podrobnosti formou e-mailu na adrese sulisto@zsf.jcu.cz. Podrobnosti o kurzech, jejich náplni i návod, jak se přihlásit, najdou zájemci na webu univerzity, odkaz je na konci této zprávy.

Malí studenti si vyzkoušejí studium na vysoké škole a projdou všemi jeho stádii jako jejich velcí kolegové. Absolvují zápisy předmětů, vyplňování indexu a na závěr kurzu získají také diplom o jeho absolvování. Studium zakončí promoce.

Koncepce vychází ze vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a rozvoj přemýšlení. Díky tomu děti vnímají studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale především jako zajímavou a obohacující činnost. Seznámí se s vysokoškolským prostředím, špičkovou technikou, nejnovějšími vědeckými poznatky a získají nové vědomosti. Náplň kurzů je proto pojata zábavně a hravě. Výuka se odehraje interaktivní formou a bude badatelsky orientovaná.

Připravené lekce na ZSF JU v zimním semestru 2016/2017:

22.10.2016  Pozor na úrazy aneb Co musí umět zdravotnický záchranář

05.11.2016  Sestra v akci při záchraně lidského života aneb Co je to „traumačka“

26.11.2016  Objev svět záchranářů aneb Co jste nevěděli o sanitce

17.12.2016  Sestra v akci při ochraně zdraví aneb Kudy putuje v těle vzduch

7.01.2017  Jak člověk může prasknout aneb co je krevní tlak 

Projekt DUJU je organizován a garantován rektorátem Jihočeské univerzity, na akci spolupracují PF/JU, FROV/JU a ZSF/JU v rámci projektu Rozšiřování nabídky a rozvoj poskytování kurzů CŽV, U3V a vytvoření konceptu dětské univerzity na základě poptávky v regionu.

 

Přiložené obrázky

Přiložené soubory