Nacházíte se zde: Úvod > Dětská univerzita ZSF JU se rozloučila s druháky a těší se v říjnu na nováčky

Dětská univerzita ZSF JU se rozloučila s druháky a těší se v říjnu na nováčky

Novinka (9.9.2020)

Dětská univerzita ZSF JU se rozloučila s druháky a těší se v říjnu na nováčky

Promoce završily v sobotu další ročník Dětské univerzity ZSF JU, která se už řadu let těší velkému zájmu malých studentů i jejich rodičů. Tento semestr byl kvůli pandemii koronaviru přerušený, poslední lekce se konaly teprve koncem června a slavnostní zakončení prvního i druhého ročníku bylo nutno přesunout až na září. Ale nic to neubralo na svátečnosti této chvíle, navíc bylo znát, že děti i rodiče si možnosti potkat se znovu ve škole velmi váží.

Sobota začala bilancováním prvního ročníku: diskusí, co se v něm žákům líbilo, případně co jim dělalo potíž. Výmluvné je to, že všichni, kdo mají nadále o sobotách čas, chtějí pokračovat ve studiu i nyní – setkají se tedy v počtu 12 ve 2. ročníku DUJU. Po rozhovoru s dětmi doplnili skupinu i jejich rodiče a opět se mohli vyjádřit k formě i obsahu výuky. Byli spokojeni nejen s tím, co se naučily jejich děti, ale projevili také zájem o pokračování kurzů pro dospělé. Poté, co se v minulém ročníku naučili zásadám první pomoci, navrhli nyní tato témata: zdravá výživa, fyzioterapie a komunikace v rodině.

Pak přišla slavnostní chvíle věnovaná druhákům, kteří už se museli s naší fakultou rozloučit, protože DUJU má pouze dva ročníky. Forma promoce odpovídala té, kterou zažívají dospělí studenti, takže děti nebyly ochuzeny o slavnostní nástup, žezlo, taláry ani proslovy a vše další, co patří k ceremoniálu vyjadřujícímu úctu a respekt k akademickému prostředí, studiu a vzdělání. K malým absolventům promluvila děkanka Zdravotně sociální fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Pochválila jejich zájem o získávání informací a věří, že jim studium DUJU ukázalo, co vše lze na naší fakultě studovat, a podnítilo zájem o tyto profese.

Ve svém projevu zmínila i aktuální situaci. „Současná doba poznamenaná pandemií koronaviru nám ukázala důležitou roli zdravotnických pracovníků i potřebu informovanosti, tzv. zdravotní gramotnosti, v prevenci onemocnění i podpoře zdraví. Všichni se musíme chovat zodpovědně vůči svému zdraví i vůči zdraví ostatních, abychom znovu nemuseli zažít stav odloučenosti a izolace. Neboť člověk je tvor společenský a společné studium, společná práce i společná radost nás naplňují a těší,“ řekla dětem. Zároveň vyjádřila naději, že výuka a nácvik správného chování při péči o vlastní zdraví pomůže malým studentům i nyní – objasnit důležitost protiepidemických opatření, včetně nošení roušek.

Děti dostaly osvědčení a dárky od fakulty a dojemné bylo i jejich loučení navzájem. Také rodiče už mezi sebou navázali přátelské kontakty. „Moc se nám u vás líbilo. Dceři je deset let, na začátku byla na tuto výuku ještě asi trochu malá, ale zvládla to, takže jsme na ni moc hrdí. Hodně se tu naučila a bavilo ji to. Tip na vaši dětskou univerzitu nám dala kamarádka z Pedagogické fakulty, která tyto vaše kurzy moc chválila, a protože naše dcera má sklony pomáhat lidem a ošetřovat je, dali jsme ji sem. Znalosti si testuje na svých bratrech, které bychom vám také rádi svěřili, až přijde ten správný čas,“ zhodnotili rodiče Liliany Molany.

Další první ročník byl naplněný tak rychle, že ani nepotřeboval reklamu. Výuka začíná 3. října, podrobnosti jsou na webu JU – viz odkaz níže.

Přiložené obrázky