Nacházíte se zde: Úvod > Dětská univerzita ZSF JU pokračovala v sobotu lekcemi o dýchání, o fyzioterapii a také výukou první pomoci pro dospělé

Dětská univerzita ZSF JU pokračovala v sobotu lekcemi o dýchání, o fyzioterapii a také výukou první pomoci pro dospělé

Plánovaná akce (9.12.2017)

Dětská univerzita ZSF JU pokračovala v sobotu lekcemi o dýchání, o fyzioterapii a také výukou první pomoci pro dospělé

Velmi milý rozruch, který pravidelně vnáší Dětská univerzita do sobotní výuky na ZSF JU, dosáhl tuto sobotu – při čtvrté lekci tohoto semestru – vrcholné fáze. Neobvykle živo bylo totiž jak v přednáškovém sále A budovy Vltava/Uran, tak v celé budově U Výstaviště, protože tam se dopoledne i odpoledne odehrály nejen lekce pro děti, ale také pro jejich rodiče a další zájemce z řad veřejnosti.

Dětská univerzita je založena na názorné a praktické výuce, která má hravou formu a děti se mohou stále vyučujících ptát na všechno, co je zajímá. Čehož rády využívají, takže ani teoretická část nikdy není nuda – cílem je vysvětlit dětem i zásady správného životního stylu. Aktuální lekce nazvaná "Fyzioterapie aneb Co můžeme vyčíst z našeho těla" to potvrdila: v malých skupinkách si děti zkoušely, zda mají správné držení těla, podle otisku chodidla a také na novém přístroji podoskop, který byl velkou atrakcí díky svému nasvícení polarizovaným světlem, poznávaly ploché nohy, učily se správně cvičit a také tejpovat. Tato výuka se týká druháků v navazujícím studiu, kteří v minulém roce s velkým nadšením absolvovali první ročník a ti nejlepší z nich mohli pokračovat i v dalším ročníku. Téma fyzioterapie, které bylo plné pohybu a zajímavých pomůcek ke cvičení, je nadchlo a mnozí po skončení výuky vůbec nechtěli jít domů. „Zaměřili jsme se hlavně na vadné držení těla a ploché nohy, což jsou u dětí nejčastější funkční poruchy. Výuku fyzioterapie jsme rozdělili do dvou lekcí a děti i nás to moc bavilo. Děti o téma projevily velký zájem, takže by se příště hodila ještě jedna lekce navíc,“ shrnula Mgr. Martina Hartmanová, která lekci vedla.

První ročník, který je vždy rozdělený na dvě skupiny v dopolední a odpolední výuce, měl po minulé lekci odehrávající se přímo v sanitce tentokrát výuku na téma Sestra v akci při ochraně zdraví - aneb Kudy putuje v těle vzduch. Lekci vedla PhDr. Věra Stasková, která o dýchání s velkou trpělivostí vyprávěla nejen dětem, ale i redaktorům Televize Jéčko, kteří zde natáčeli jeden díl pořadu určeného malým divákům Zprávičky. V plánu je odvysílat ho poslední středu v prosinci.

Velkou oporou vyučujícím jsou vždy studenti zdravotnických oborů, kteří děti také učí, ukazují jim některé úkony a zajišťují organizaci celého dne. To není vůbec snadné – na DUJU ZSF JU nyní studuje 48 dětí a například na sobotní lekci bylo ještě přihlášeno 27 dospělých. Převažovali mezi nimi rodiče dětí, které chodí na Dětskou univerzitu. Návrh vzešel původně od nich – když tam své děti doprovázeli, přišli s nápadem, že by se v tomto čase také rádi něčemu praktickému naučili. Největší zájem byl o výuku první pomoci, takže po loňském úspěchu výuky resuscitace přišla nyní další lekce na toto téma. Tentokrát se čtyřmi situacemi: epileptický a schizofrenický záchvat, hypoglykemie a infarkt, při němž byla záchrana ztížena reakcí hysterického syna pacienta. Výuku vedli opět Mgr. Alena Machová a student Radim Baxa s dalšími spolužáky. Účastníci kurzu byli nadšeni a velmi ocenili také to, že se mohou setkat právě se záchranáři, kteří znají tyto případy z praxe a podělili se o zkušenosti, jak tyto situace sami prožívají a v čem spatřují nejúčinnější pomoc. Kromě rodičů se výuky zúčastnili i další zájemci, mezi nimi dva učitelé ze základní školy v Loučovicích na Českokrumlovsku: Martina Majerová, která už absolvovala lekci na jaře, inspirovala k cestě do Budějovic i kolegu Jana Jiřičku. Byl s úrovní velice spokojený. „Učím žáky páté až deváté třídy a může přijít řada situací, kdy nastane nutnost poskytnout někomu první pomoc – samozřejmě nejen ve škole, ale i v běžném životě. Na vysoké škole jsme bohužel nic takového neprobírali, takže toto je velmi užitečná příležitost si tyto znalosti doplnit,“ zhodnotil Jan Jiřička.

Přiložené obrázky