Nacházíte se zde: Úvod > Dětská univerzita Zdravotně sociální fakulty JU uspořádala promoce a v létě připraví příměstský tábor

Dětská univerzita Zdravotně sociální fakulty JU uspořádala promoce a v létě připraví příměstský tábor

Novinka (21.5.2019)

Dětská univerzita Zdravotně sociální fakulty JU uspořádala promoce a v létě připraví příměstský tábor

Dojemnou a velmi milou atmosféru měly v sobotu 18. května promoce absolventů Dětské univerzity ZSF JU, při nichž se 14 malých studentů stalo „bakaláři“ a 19 dětí „magistry“. Děti totiž už absolvovaly všechny lekce letošní DUJU, proto nyní své ročníky slavnostně uzavřely ceremoniálem, který se v sále E budovy Vltava/Uran odehrál od 10 a pak od 11 hodin. Tato akce, jejíž průběh je podobný jako u promocí dospělých studentů, byla pro děti i rodiče významnou událostí.

Nechyběl ani proslov děkanky ZSF JU Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D., pro niž to byla zajímavá premiéra: svou funkci zastává čtvrtý měsíc, takže ty „velké“ promoce absolventů povede až na konci letošního června. „Měli jsme možnost sledovat, jak se z Vás rodí malý bakalář, malý magistr, aktivní student, který sice nedosahuje věku vysokoškolsky vzdělaných studentů, ale svým zápalem pro získání nových informací mnohdy předčil zájem řádných studentů VŠ. My všichni jsme se snažili, aby chvíle prožité na Zdravotně sociální fakultě byly pro Vás časem, který nebyl promarněný a na nějž budete rádi vzpomínat,“ uvedla. Vyslovila také naději, že se s některými malými absolventy ještě na naší fakultě později setká – třeba při promocích absolventů v oborech všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, sociální pracovník aj. Jedním z cílů Dětské univerzity ZSF JU je totiž ukázat možnost vzdělávání ve studijních oborech, které fakulta uchazečům o studium nabízí v rámci řádného studia VŠ.

Výukové lekce dětem předvedly, že zvládnout náročnou zdravotnickou nebo sociální profesi lze pouze za předpokladu, že si kolegové navzájem pomáhají, respektují se a jsou si navzájem vzorem a přítelem. „Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že jsme lidé, kteří mají své rozdílné povahy, způsoby chování a komunikace, ale přesto lidé, kteří si mají vycházet vstříc a mají být k sobě navzájem slušní a vstřícní. Na člověka je vždy hezčí pohled, pokud se usmívá, než pokud se mračí, a každému z nás jde práce lépe od ruky, pokud pracujeme ve vlídné a přátelské atmosféře a na vzájemná setkání se těšíme,“ zdůraznila děkanka dr. Chloubová.

Další příležitostí nahlédnout do tajů zdravotnických a bezpečnostních oborů bude v létě příměstský tábor na téma „Zdravotník na misi“. Loni měla podobná akce velký úspěch, proto ji letos tým DUJU uspořádá znovu. Tentokrát se bude konat od 8. do 12. července v budově ZSF JU Vltava/Uran, ve výukové základně v Hradcích na Českobudějovicku a na dalších místech. Zaměří se na rozvoj dovedností v oblasti pomáhajících profesí s důrazem na péči o člověka, první pomoc a ochranu obyvatelstva. Děti zde mj. dostanou možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a zažít základní techniky sebeobrany, zkusí si, jak se zachovat při mimořádné události, jak obstát nejen na záchranné misi v terénu a také se naučí vzájemné komunikaci a spolupráci nejen se seniory. Další podrobnosti a přihláška jsou v odkaze pod touto zprávou.

Přiložené obrázky