Nacházíte se zde: Úvod > Do 28. února je možné přihlásit se do soutěže o nejlepší inovaci za rok 2019

Do 28. února je možné přihlásit se do soutěže o nejlepší inovaci za rok 2019

Novinka (27.1.2020)

Do 28. února je možné přihlásit se do soutěže o nejlepší inovaci za rok 2019

Kancelář transferu technologií JU vyhlašuje soutěž o nejlepší inovaci za rok 2019, do níž se mohou přihlásit studenti, akademičtí i vědečtí pracovníci, postdoktorandi či vedoucí pracovníci působící na Jihočeské univerzitě. Uzávěrka je 28. února 2020. Šanci na úspěch mají zcela nové inovace s budoucím komerčním potenciálem (výrobek, technologický postup, služba – tedy celá oblast duševního vlastnictví, která zahrnuje jak průmyslově právní ochranu, tak autorskoprávní ochranu). Cílem je ohodnotit a ocenit nejlepší inovativní produkt napříč všemi obory: hodnotícími kritérii jsou technická úroveň, inovativnost řešení, postavení na trhu, efektivnost, aj. Více informací včetně pravidel a přihlášky viz odkaz pod touto zprávou.

V příloze je také 4. vydání informačního čtvrtletníku, který vytváří kolektiv KTT JU a v němž jsou publikovány informace, výzvy, nápady a doporučení pro pracovníky i studenty JU. Zajímavým tipem pro studenty je například možnost zapsat si v letním semestru volitelný předmět Ochrana duševního vlastnictví. Podrobnosti k tématům poskytne technologický skaut ZSF JU RNDr. Karel Roháček, CSc., z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví.

Přiložené obrázky