Nacházíte se zde: Úvod > Během Studentské vědecké konference, kterou uspořádala ZSF JU online, zaznělo šestnáct příspěvků

Během Studentské vědecké konference, kterou uspořádala ZSF JU online, zaznělo šestnáct příspěvků

Novinka (24.3.2021)

Během Studentské vědecké konference, kterou uspořádala ZSF JU online, zaznělo šestnáct příspěvků

Již sedmý ročník Studentské vědecké konference, jejímž tématem je zdravotně sociální problematika, se vzhledem k aktuálním pandemickým omezením odehrál ve středu 24. března online přes platformu ZOOM. Konference pořádaná tradičně na ZSF JU je určená pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Letos při ní zaznělo šestnáct příspěvků, které prezentovali autoři a autorky z celé České republiky i ze Slovenska – mj. z Ostravy, Brna, Plzně, Rožňavy, Nitry či Martina. Sledovalo je více než čtyřicet posluchačů, mezi nimiž byla řada studentů.

Tento ročník charakterizovala převaha studentů doktorských studií nad studenty bakalářských a magisterských oborů. Akce se konala pod záštitou děkanky fakulty Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D., a proděkanky pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. Okruh prezentovaných témat byl široký a tříčlenná odborná komise, v níž zasedly prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., a doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., posuzovala každou práci velmi pečlivě a podle mnoha stanovených kritérií. Patří mezi ně mimo jiné otázky, jaký je přínos práce a jak ovlivní obor, kterého se týká, celková úroveň znalostí daného tématu včetně schopností prezentujících reagovat na doplňující dotazy aj. Nakonec odborná komise vyhodnotila jako nejlepší tyto čtyři příspěvky: Anisoakomodace u habituální brýlové korekce (Anna Gregarová, Pavel Beneš), Vnímanie profesie pôrodnej asistentky z pohľadu žien na Slovensku (Marcela Pydová, Simona Kelčíková), Vnímání potřeb pacienty s tělesným znevýhodněním (Jan Neugebauer, Valérie Tóthová, Jitka Doležalová, Věra Hellerová) a Prevence vzniku kožních lézí v perioperační péči (Lucie Pohlová).

Prof. Tóthová ovšem v záběru poblahopřála všem zúčastněným, kteří během této celodenní konference přednesli své příspěvky – každý z nich musel přípravě svého vystoupení věnovat svůj čas a znalosti, aby mohl téma kvalitně prezentovat. „Věřím, že tento den byl pro vás zajímavý a přinesl vám informace, které můžete využít ve své další práci,“ uvedla a poděkovala také organizačnímu týmu, který tuto akci uspořádal. Těší se, že při osmém ročníku Studentské vědecké konference za rok se už budou účastníci moci opět setkat osobně na naší fakultě.

Na její slova navázala děkanka ZSF JU. „Dnes zazněly velmi zajímavé příspěvky, i pro mě bylo obrovsky přínosné tuto konferenci sledovat. Ukázala, že toto je cesta, jak lze realizovat konference v době, kdy to jinak nejde. Velmi si vážím odvahy přednášejících takto vystoupit a gratuluji všem účastníkům,“ uvedla dr. Chloubová.

Smyslem studentské vědecké konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti a studia. Studenti mohou prezentovat jak výsledky bakalářských, diplomových nebo disertačních prací, tak i přínosné teoretické práce. Rovněž je možné prezentovat výsledky rozsáhlejších semestrálních prací. Nejúspěšnější práce, které dnes vybrala odborná komise, budou odměněny částkou 2000 Kč.