Nacházíte se zde: Úvod > Do konce února se mohou studenti přihlásit do soutěže SVOČ, své práce musí odevzdat nejpozději 25. března

Do konce února se mohou studenti přihlásit do soutěže SVOČ, své práce musí odevzdat nejpozději 25. března

Novinka (25.2.2020)

Do konce února se mohou studenti přihlásit do soutěže SVOČ, své práce musí odevzdat nejpozději 25. března

Do osmého ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), který se bude konat v dubnu, se studenti se mohou přihlásit do 29. 2. 2020. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Elektronickou přihlášku najdou zájemci na webových stránkách ZSF JU v sekci Věda a výzkum/SVOČ (odkaz je pod touto zprávou).

SVOČ umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Zdravotně sociální fakulty a prezentovat své výsledky. Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci - ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena.

Práce přihlášená do 8. ročníku SVOČ musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi pdf do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 25. března 2020. Ústní obhajoby prací jsou naplánované na středu 29. dubna 2020. Vítězům, které určí odborná komise, bude vyplacena zvláštní peněžní odměna ve výši 15 000 Kč za 1. místo, 10 000 Kč za 2. místo a 5 000 Kč za 3. místo.

http://www.zsf.jcu.cz/cs/veda-a-vyzkum/svoc/prihlaska-svoc-2020

Přiložené obrázky