Nacházíte se zde: Úvod > Do poloviny srpna se zájemci mohou hlásit do certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Do poloviny srpna se zájemci mohou hlásit do certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Novinka (21.6.2017)

Do poloviny srpna se zájemci mohou hlásit do certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Zdravotně sociální fakulta JU otevře certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, který je určený zejména všeobecným sestrám a porodním asistentkám. Účastníci získají základní poznatky z pedagogiky a andragogiky, didaktiky a pedagogické psychologie potřebné při pedagogické činnosti. Vzdělávací program zahrnuje výuku teoretickou a praktickou v rozsahu, který umožní absolventům vhodnou formou prezentovat učivo, zvládat pedagogickou komunikaci, využívat zásady moderní pedagogiky k efektivnímu a motivačnímu vedení studentů a dalších účastníků vzdělávání. Výuka poskytne ucelený soubor znalostí a návyků nezbytných pro uplatnění mentora/školitele klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Délka kurzu je stanovena na 100 hodin, poplatek za celý kurz je 4 500 Kč (členové Klubu absolventů ZSF JU 4 050 Kč) Přihlášky je třeba podat do 15. 8. 2017, v odkazu níže jsou další podrobnosti a online přihláška.