Nacházíte se zde: Úvod > Do projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami se zapojilo téměř 600 žáků z šesti základních škol v Jihočeském kraji

Do projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami se zapojilo téměř 600 žáků z šesti základních škol v Jihočeském kraji

Novinka (12.12.2018)

Do projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami se zapojilo téměř 600 žáků z šesti základních škol v Jihočeském kraji

V letošním roce se Zdravotně sociální fakulta JU stala řešitelem projektu Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami (č. 5/18/K) – Program Prevence kriminality Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním řešitelem projektu je Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Projekt si kladl za cíl objasnit žákům na 2. stupni vybraných základních škol bezpečné způsoby používání informačních technologií – etika na internetu, e-bezpečí. Naučit je tyto technologie používat tak, aby vedly k podpoře sebeúcty, průbojnosti a budování přátelství. Nikoliv, aby pro děti byly internet a sociální sítě nebezpečnou hrozbou, před kterou se nedokážou samy bránit.

Do projektu se zapojilo více než 580 žáků z šesti základních škol z Jihočeského kraje, v nichž v rámci tohoto projektu probíhal preventivní výukový program KYBERŠIKANA, který je jedním z hlavních výstupů tohoto projektu. Žáci se dozvěděli, jak se správně zachovat, když se s kyberšikanou setkají, ať už oni sami, nebo jejich nejbližší. Součástí programu bylo i několik názorných ukázek a videí, které byly zaměřené na reálné oběti kyberšikany. Dostatek času byl věnován sociálním sítím, které jsou součástí dnešní doby, a to zejména, jak předejít kybernetickým útokům a jak si tyto sítě správně zabezpečit, popřípadě jak se správně vyhnout zneužití jejich účtů. V druhé části preventivního výukového programu byl pro žáky vymezen čas na tvoření myšlenkových map, kde mohli ukotvit své nové poznatky z preventivního programu Kyberšikana. Na konci preventivního výukového programu obdržel každý žák certifikát o absolvování. 

„Dalším výstupem tohoto projektu je metodická příručka pro učitele, třídní učitele a metodiky prevence a informační poster pro zapojené školy, který v průběhu prosince obdrží spolu s děkovným dopisem od realizátorů projektu. Příručka bude sloužit zejména jako první pomoc, když se na škole s kyberšikanou setkají. Obsahuje všechny potřebné informace k tomu, jak a kdy kyberšikanu správně a hlavně účinně řešit," dodala dr. Švestková, s níž na projektu spolupracovali Ladislav Soldán a Martin Řehka.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory