Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Fyzioterapie - studijní program > Fyzioterapie-informace o přijímacím řízení

Fyzioterapie-informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení

           Ke studiu do studijního programu Fyzioterapie (prezenční studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení.  Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek) a písemný motivační test (30 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 130 bodů.

 

 Počet přijímaných uchazečů:           prezenční studium:                48

                                      

 Termín přijímacích zkoušek:              31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním programu podává studijní referentka

prezenční studium:           Darina Kostková       dkostkova@zsf.jcu.cz               tel.: 389 037 736