Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Laboratorní diagnostika - studijní program > Laboratorní diagnostika-studijní program

Laboratorní diagnostika-studijní program

Studijní program: Laboratorní diagnostika

Bakalářské studium ve studijním programu Laboratorní diagnostika  je tříleté‚ a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního i kombinovaného studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

            Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, která přispívá k realizaci nového pojetí práce ve zdravotnických laboratořích. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

            Cílem bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného pracovníka, určeného pro samostatnou práci v klinických laboratořích, kde vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v těchto laboratořích: klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a parazitologie, buněčná a molekulární genetika. Absolvent studijního programu Laboratorní diagnostika je způsobilý po zapracování také pro práci ve specializovaných klinických laboratořích. Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se studenti učí komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Studenti jsou seznamováni s organizací, managementem, etikou práce v laboratořích a systémem vnitřní a vnější laboratorní kontroly kvality. 

            Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích.

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.