Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Nursing - studijní program > Nursing-informace o přijímacím řízení

Nursing-informace o přijímacím řízení

P ř i j í m a c í   ř í z e n í

           Ke studiu do studijního programu Nursing (prezenční studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení.

            Uchazeči o studium, kteří zaslali všechny požadované materiály, budou zařazeni do přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení proběhne vyhodnocení všech zaslaných materiálů, které provede hodnotící a přijímací komise jmenovaná děkankou fakulty.

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. V případě uchazečů o studium, u nichž bylo děkankou rozhodnuto o povinnosti podrobit se testu z anglického jazyka, je součástí přijímacího řízení test z anglického jazyka.Jazyková úroveň v anglickém jazyce na ZSF JU je stanovena na úroveň B2.

 

Počet přijímaných uchazečů:            prezenční studium:    10 

Termín přijímacího řízení:                  4. června 2021

 

Studium v bakalářském studijním programu Nursing bude probíhat v anglickém jazyce a školné na jeden akademický rok v bakalářském studiu činí 4.600 EUR.

 

Informace o studijním oboru podává studijní referentka:

prezenční studium:    Ing. Jana Ředinová.   redinova@zsf.jcu.cz  tel.: 389 037 517