Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Pediatrické ošetřovatelství - studijní program > Pediatrické ošetřovatelství-informace o přijímacím řízení

Pediatrické ošetřovatelství-informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení

           Ke studiu do studijního programu Pediatrické ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení.    

Uchazeči o studium (prezenční i kombinované studium) skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

 Počet přijímaných uchazečů:           prezenční studium:                30

                                                          kombinované studium:          30

 

Termín přijímacích zkoušek:              31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním programu podávají studijní referentky

prezenční studium:  Kateřina Havránková   khavrankova@zsf.jcu.cz        tel.: 389 037 734

kombin. studium:    Martina Bezpalcová     mbezpalcova@zsf.jcu.cz       tel.: 389 037 737