Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Pediatrické ošetřovatelství - studijní program > Pediatrické ošetřovatelství-seznam doporučené literatury

Pediatrické ošetřovatelství-seznam doporučené literatury

Všeobecná  informovanost

Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G. : Občanský a společenskovědní základ,. Brno, Computer Press, 2009. ISBN 9788025126318

Gillernová, I., Buriánek, J. : Základy společenských věd I. Praha, Fortuna, 2004.  ISBN  80-7168-749-9.

Adamová, L., Dudák, V. :  Základy společenských věd III. Praha, Fortuna, 2004. ISBN 9788071687726,

Šil, P., Karlová, J. : Člověk jako osobnost, Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 9788071822301

Buriánek, J. : Sociologie. Praha, Fortuna, 2008. ISBN 9788073730284

Dvořák, J. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Brno, Didaktis, 2008. ISBN 9788073581220

Ryska Radovan: Právo pro střední školy. 7. vydání, Praha,  FORTUNA, 2010. ISBN 80-7373-010-3

Ryska Radovan: Přijímací zkouška z práva na vysoké školy, FORTUNA 2010, 1. vydání, ISBN 80-7168-960-2

Šíma A., SUK M., Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, CH.BECK 2012, 12. doplněné vydání. ISBN 978-80-179-343-4

Holman, Robert, : Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických
fakult VŠ, Praha: C. H. Beck, 2000. 360 s. ISBN 80-7179-434-1.

učebnice ekonomie pro střední školy

 

Biologie

Jelínek Jan, Zicháček Vladimír : Biologie pro gymnázia. Nakladatelství  Olomouc, ISBN 978-80-7182-213-4.

Závodská Radka : Biologie buněk. Scientia, 2006, ISBN 80-86960-15-3

Šmarda Jan: Genetika pro gymnázia. Praha, FORTUNA, 2003. ISBN 80-7168-851-7