Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Pediatrické ošetřovatelství - studijní program > Pediatrické ošetřovatelství-studijní program

Pediatrické ošetřovatelství-studijní program

Studijní program: Pediatrické ošetřovatelství

 

Bakalářské studium studijního programu Pediatrické ošetřovatelství je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenční i kombinované formy studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Výuka v českém jazyce probíhá v prezenční i kombinované formě.

     Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0-18 let, včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci.

            

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.