Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Porodní asistence - studijní program > Porodní asistence-informace o přijímacím řízení

Porodní asistence-informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení

           Ke studiu do studijního programu Porodní asistence (prezenční studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

 Počet přijímaných uchazečů:           prezenční studium:                40

                                                        
 

Termín přijímacích zkoušek:              31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním programu podává studijní referentka

prezenční studium:    Martina Bezpalcová     mbezpalcova@zsf.jcu.cz       tel.: 389 037 737