Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Porodní asistence - studijní program > Porodní asistence-studijní program

Porodní asistence-studijní program

Studijní program: Porodní asistence

 Bakalářské studium studijního programu Porodní asistence  je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Výuka probíhá v prezenční formě.

Hlavním východiskem pro sestavení studijního plánu byly výstupní znalosti a dovednosti, tzv. rámcová kompetenční kritéria – stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise pro profesi porodní asistentky. Absolventi tohoto studijního programu na základě získaných vědomostí z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovedností získaných v odborné klinické praxi budou schopni jak zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby ženy, tak i odpovídajícím způsobem reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu a v období po porodu.

Absolventi studia najdou uplatnění v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví žen, novorozenců, rodin a komunit. Uplatnění je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových a nelůžkových) zařízeních a institucích.

 

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.