Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Radiologická asistence - studijní program > Radiologická asistence-informace o přijímacím řízení

Radiologická asistence-informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení

           Ke studiu do studijního programu Radiologická asistence (prezenční  studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Uchazeči o studium  skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie obecné a biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek) na písemný test z fyziky v rozsahu učební látky gymnázia (30 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

 Počet přijímaných uchazečů:           prezenční studium:                30

                                                         
 

Termín přijímacích zkoušek:              31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním programu podává studijní referentka

prezenční studium:    Martina Bezpalcová     mbezpalcova@zsf.jcu.cz       tel.: 389 037 737