Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Radiologická asistence - studijní program > Radiologická asistence-seznam doporučené literatury

Radiologická asistence-seznam doporučené literatury

Všeobecná informovanost

Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G. : Občanský a společenskovědní základ,. Brno, Computer Press, 2009. ISBN 9788025126318

Gillernová, I., Buriánek, J. : Základy společenských věd I. Praha, Fortuna, 2004.  ISBN  80-7168-749-9.

Adamová, L., Dudák, V. :  Základy společenských věd III. Praha, Fortuna, 2004. ISBN 9788071687726,

Šil, P., Karlová, J. : Člověk jako osobnost, Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 9788071822301

Buriánek, J. : Sociologie. Praha, Fortuna, 2008. ISBN 9788073730284

Dvořák, J. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Brno, Didaktis, 2008. ISBN 9788073581220

Ryska Radovan: Právo pro střední školy. 7. vydání, Praha,  FORTUNA, 2010. ISBN 80-7373-010-3

Odmaturuj ze společenských věd – TESTY: Didaktis 2015. EAN kód:9788073582449

Biologie člověka

Jelínek Jan, Zicháček Vladimír : Biologie pro gymnázia. Nakladatelství  Olomouc 2007, ISBN 978-80-7182-213-4.

Závodská Radka : Biologie buněk. Scientia, 2006, ISBN 80-86960-15-3

Šmarda J. Genetika pro gymnázia, JUDr.František Talián FORTUNA 2010, ISBN: 9788071688518

Kočárek Eduard: Biologie člověka 1 /Biologie pro gymnázia/, SCIENTIA s.r.o.2010, EAN kód:9788086960470

Novotný I., Hruška M: Biologie člověka pro gymnázia, JUDr.František Talián FORTUNA 2015, ISBN: 9788073731281

Fyzika

Učebnice fyziky pro gymnázia, Prométheus Praha:

Mechanika

Mechanické kmitání a vlnění

Elektřina a magnetismus

Molekulová fyzika a termika

Optika

Fyzika mikrosvěta

Tarábek, Červinková a kolektiv: Odmaturuj  z fyziky. Brno,  Didaktis, 2004.

Láska, Kubínek: Fyzika na dlani: středoškolský přehled s řešenými příklady. Olomouc, Rubico, 2003.

Bartuška: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. I-IV. Praha,  Prometheus, 1997-2002.

Lepil, Široká: Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky. Praha,  Prometheus, 2001.

Salach, Plazak, Sanok: 500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škol. Praha,  Prometheus, 2003.

Šantavý, Trojánek Aleš: Fyzika: příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha, Prometheus, 2000.

Svoboda Emanuel a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prométheus Praha, 1998.