Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - bc. studium > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - studijní obor

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - studijní obor

Studijní program: Rehabilitace

 

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Bakalářské studium studijního programu Rehabilitace oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory je tříleté. Výuka probíhá v českém jazyce.

Bakalářský obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory  umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálněpedagogických oborů, které jsou potřebné pro sociálního pracovníka. Nedílnou složkou přípravy jsou zároveň dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních.

Absolvent splňuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.