Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Specializace v ošetřovatelství - navaz. magisterský studijní program > Specializace v ošetřovatelství-informace o přijímacím řízení

Specializace v ošetřovatelství-informace o přijímacím řízení

P ř i j í m a c í   ř í z e n í

            Ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu  ve specializaci Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství a splnili podmínky přijímacího řízení. Ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu  ve specializaci Ošetřovatelství v intenzivní péči mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství či příbuzném zdravotnickém programu, mají získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra  a splnili podmínky přijímacího řízení.

 

Uchazeči o studium skládají písemné zkoušky formou testů z následujících předmětů:

  • specializace Ošetřovatelská péče interních oborech : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v interních oborech (50 otázek);
  • specializace Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v chirurgických oborech (50 otázek);
  • specializace Ošetřovatelství v intenzivní péči : teorie ošetřovatelství (50 otázek) a základy klinického ošetřovatelství (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

Počet přijímaných uchazečů:             prezenční studium:

                                                                       specializace oš. péče v interních oborech :               15

                                                                       specializace oš. péče v chirurgických oborech :        15

                                                                       specializace ošetřovatelství v intenzivní péči :            15

                                                            kombinované studium:

                                                                       specializace oš. péče v interních oborech :               15

                                                                       specializace oš. péče v chirurgických oborech :        15

                                                                       specializace ošetřovatelství v intenzivní péči :            15

 

Termín přijímacího řízení:                             31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním programu podávají studijní referentky

prezenční studium:  Kateřina Havránková   khavrankova@zsf.jcu.cz        tel.: 389 037 734

kombin. studium:    Martina Bezpalcová     mbezpalcova@zsf.jcu.cz       tel.: 389 037 737

: