Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Specializace v ošetřovatelství - navaz. magisterský studijní program > Specializace v ošetřovatelství-seznam doporučené literatury

Specializace v ošetřovatelství-seznam doporučené literatury

Teorie ošetřovatelství

FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetřovatelství– teorie. Martin, Osveta 2006, ISBN 80-8063-227-8

MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do oboru ošetřovatelství 1.-2. Systémový přístup. Učební texty pro vysokoškolské studium ošetřovatelství. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9,2.díl ISBN 80-246-0428-0

MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno : IDV PZ , 1999,ISBN 80-7013-277-9

SALVAGE, J. Ošetřovatelství v akci. Projekt WHO. Vydala česká společnost sester 1997

Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní asistentky 1. a 2. díl. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Praha 2000. ISBN 80-85047-20-9

České ošetřovatelství – praktická příručka pro sestry. Brno : IDV PZ, 1998.

TÓTHOVÁ, V. A KOL. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Praha : Triton 2009. ISBN 978-80-7387-286-1

Zdraví 21 – zdraví do 21. století. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2001(WHO, Regionální úřadovna pro Evropu)

KAFKOVÁ, V. Z historie českého ošetřovatelství. Brno : IDV PZ, 1991.ISBN 80-7013-123-3

KUTNOHORSKÁ, J. Historie ošetřovatelství. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3224-4

Zákony a Vyhlášky MZ ČR

 

Ošetřovatelství v klinických oborech

Interní modul

NAVRÁTIL, L. 2008. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing,

Karges, W., Sascha, A.D. 2011. Vnitřní lékařství-Stručné repetitorium. Praha:Grada

Chirurgický modul

VALENTA, J. et al. Základy chirurgie, Praha : Galén 2007. ISBN 978-80-7262-403-4.

FERKO, A. et al. Chirurgie v kostce:vybrané kapitoly. Praha: Grada publishing, 2002. ISBN 80-247-0230-4..

Intenzivní péče

BARTŮNĚK, P., JURÁSKOVÁ, D., HEZCKOVÁ, J., NALOS, D. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.

Kapounová, G. 2007. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha : Grada, 2007