Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Zdravotně-sociální péče - studijní program > Zdravotně-sociální péče - informace o přijímacím řízení

Zdravotně-sociální péče - informace o přijímacím řízení

P ř i j í m a c í   ř í z e n í

            Ke studiu do bakalářského studijního programu Zdravotně-sociálni péče (prezenční i kombinované studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení.

            Přijímací řízení pro studijní program Zdravotně-sociální péče je jednokolové.

            Uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka (50 otázek) a ze základů společenských věd (50 otázek) v rozsahu učební látky gymnázia.

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

Počet přijímaných uchazečů:       prezenční studium:                30

                                                        kombinované studium:          20

 

Termín přijímacích zkoušek:         31. května – 4. června 2021

 

Informace o studijním oboru podávají studijní referentky:

prezenční studium:            Jaroslava Tupá                 tupaj@zsf.jcu.cz              tel.: 389 037 739

kombinované studium:       Darina Kostková              dkostkova@zsf.jcu.cz        tel.: 389 037 736