Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Zdravotnické záchranářství - studijní program > Zdravotnické záchranářství-informace o přijímacím řízení

Zdravotnické záchranářství-informace o přijímacím řízení

 Přijímací řízení

           Ke studiu do studijního programu Zdravotnické záchranářství (prezenční studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací řízení je dvoukolové: uchazeči vykonávají talentovou a písemnou zkoušku.

           Talentová zkouška z tělesné výchovy je jednodenní a pouze praktická. Prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu zvoleného programu. Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům, kteří doložili potvrzení o zdravotní způsobilosti. Výkony v každé sportovní disciplině jsou hodnoceny podle bodových škál v rozpětí 0 – 10 bodů. Tabulkové limity talentových přijímacích zkoušek na studijní program Zdravotnické záchranářství naleznete na  této stránce níže. Talentová zkouška obsahuje tyto sportovní discipliny: plavání: 100 m na čas (startovní skok nepovinný) a atletika (běh). Uchazeč může získat v talentové zkoušce maximálně 30 bodů.

Písemná zkouška:  test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 130 bodů

 

Počet přijímaných uchazečů:           prezenční studium:                50

                                                 
Termín přijímacích zkoušek:

Talentové zkoušky:                            3. – 7. května 2021

Písemné zkoušky:                              31. května – 4. června 2021


Informace o studijním oboru podává studijní referentka:

prezenční studium:           Darina Kostková       dkostkova@zsf.jcu.cz               tel.: 389 037 736

 

Tabulkové limity talentových přijímacích zkoušek na studijní program Zdravotnické záchranářství

na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Bodovací tabulky - muži

BODY

Sprint běh 100 m

Vytrvalostní běh 1500 m

Plavání 100 m

0

<14,8; a hůře)

<7:10; a hůře)

<2:28; a hůře)

1

<14,5; 14,8)

<7:00; 7:10)

<2:21; 2:28)

2

<14,3; 14,5)

<6:50; 7:00)

<2:14; 2:21)

3

<14,1; 14,3)

<6:45; 6:50)

<2:07; 2:14)

4

<13,9; 14,1)

<6:35; 6:45)

<2:00; 2:07)

5

<13,7; 13,9)

<6:25; 6:35)

<1:53; 2:00)

6

<13,5; 13,7)

<6:15; 6:25)

<1:46; 1:53)

7

<13,3; 13,5)

<6:05; 6:15)

<1:39; 1:46)

8

<13,1; 13,3)

<5:55; 6:05)

<1:32; 1:39)

9

<12,9; 13,1)

<5:45; 5:55)

<1:25; 1:32)

10

<lépe; 12,9)

<lépe; 5:45)

<lépe; 1:25)

jednotka

sekundy

minuty: sekundy

minuty: sekundy

 

Bodovací tabulky - ženy

BODY

Sprint běh 100 m

Vytrvalostní běh 800 m

Plavání 100 m

0

<18,2; a hůře)

<4:05; a hůře)

<2:58; a hůře)

1

<17,8; 18,2)

<4:00; 4:05)

<2:51; 2:58)

2

<17,4; 17,8)

<3:55; 4:00)

<2:44; 2:51)

3

<17,0; 17,4)

<3:50; 3:55)

<2:37; 2:44)

4

<16,6; 17,0)

<3:45; 3:50)

<2:28; 2:37)

5

<16,2; 16,6)

<3:40; 3:45)

<2:19; 2:28)

6

<15,8; 16,2)

<3:35; 3:40)

<2:10; 2:19)

7

<15,4; 15,8)

<3:30; 3:35)

<2:01; 2:10)

8

<15,0; 15,4)

<3:25; 3:30)

<1:52; 2:01)

9

<14,6; 15,0)

<3:20; 3:25)

<1:43; 1:52)

10

<lépe; 14,6)

<lépe; 3:20)

<lépe; 1:43)

jednotka

sekundy

minuty: sekundy

minuty: sekundy