Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření rozdělená podle roku vydání:

 

2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Všechna opatření seřazená data vydání:

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2021
Interní multidisciplinární výzkumné projekty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019
kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2021
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2021/22 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2021
k evidenci studijních výsledků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ordinance of the Dean of FHSS No. 2/2021
on the conditions of the admission procedure to doctoral study programmes for the academic year 2021/2022
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2021
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2021
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2020/2021 a o registraci bakalářských / diplomových prací
Appendix No. 1 tot the Ordinance of the Dean of FHSS USB
to the conditions of admission procedure to bachelor study program in English for the academic year 2021/2022
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2020
k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2020 + přílohy
o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020 + přílohy
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU v kademickém roce 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2020
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU
Ordinance of the Dean of FHSS USB No. 11/2020
The conditions of admission procedure to a bachelor study program in English for the academic year 2021/2022
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2020
k podmínkám příjímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2020
Spisový řád
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2020
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2020
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016
Rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích