1999

Opatření děkana ZSF JU ze dne 18.5.1999
Opatření děkana k poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ZSF JU dle zákona č. 119/92 Sb., ve znění dalších změn
Opatření děkana ZSF JU č. 3/1999 ze dne 8.11.1999
Stipendijní řád v akademickém roce 1999/2000 bude na Zdravotně sociální fakultě aplikován následujícím způsobem.