2002

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2002
k provedení Opatření rektora č. 66 ze dne 3.12.2001 k zákazu kouření zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2002
k zajištění studia v doktorském studijním programu
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2002
Výukové povinnosti učitelů na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2002
k provedení Opatření rektora JU č. 46/2001 k realizaci z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2002
k zajištění nákupu literatury v rámci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2002
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2003/2004
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2002
Ke stanovení výše základního stipendia studentům v prezenční formě doktorských studijních programů na ZSF JU