2003

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2003
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 stanovených v Opatřením děkana ZSF č. 13/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2003
Opatření děkana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k zajištění studia v doktorském studijním programu.
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2003
Na základě znění § 48 – 50 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2003/2004.
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2003
k užívání elektronického zabezpečovacího systému
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2003
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2003 k finančnímu zúčtování grantových a ostatních účelově závazných finančních prostředků.
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2003
Opatření děkana č. 11/2003 k vyplácení prospěchového stipendia
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2003
o individuálním studijním plánu