2007

Opatření děkana ZSF JU č.1/2007
O vrácení poplatku za přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008
Opatření děkana ZSF JU č.2/2007
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 17/2006. Změna ze 14.3.2007.
Opatření děkana ZSF JU č.3/2007
Vyhlášení Zásad Grantové agentury ZSF JU pro rok 2007-2008
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2007
k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů v rámci Grantové agentury ZSF JU pro rok 2007-2008. Aktualizace 8.3.2007
Opatření děkana ZSF JU č.5/2007
Výsledky z inventur majetku k 31.10.2006. Naložení s majetkem nefunkčním a nevyužívaným označeným k 1.2.2007.
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2007
dodatek k vypisování témat a zadávání diplomových a bakalářských prací
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2007
Opatření děkana o zřízení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
Opatření děkana ZSF JU č.8/2007
k prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkana ZSF JU č. 9/2007
předzápis
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2007
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 17/2006
Opatření děkana ZSF JU č.11/2007
k přijímání uchazečů do pilotního projektu celoživotního vzdělávání realizovaného v rámci řešení projektu „Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích“ registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205.
Opatření děkana ZSF JU č.12/2007
Pravidla prostupnosti studia v bakalářském studijním oboru Všeobecná sestra pro absolventy vzdělávacího programu VOŠ zdravotnických realizovaného v rámci pilotního projektu celoživotního vzdělávání "Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích" registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0205.
Opatření děkana ZSF JU č.13/2007
Vyhlášení Zásad Grantové agentury ZSF JU pro rok 2008. Způsob a forma zahájení řízení o udělení vnitřních grantů, podoba grantové přihlášky a její náležitosti, způsob posuzování přihlášek a financování Grantové agentury.
Opatření děkana ZSF JU č.14/2007
k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů v rámci Grantové agentury ZSF JU pro rok 2008
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2007
o přijímacím řízení do bakalářského studijního programu "Rehabilitace" studijního oboru "Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory" – prezenční studium v akademickém roce 2007/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2007
- k přijímání uchazečů a zahájení studia v celoživotním vzdělávání realizovaného v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů/oborů
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2007
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2007
k podmínkám přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2008/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 19/2007
o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu "Veřejné zdravotnictví" studijního oboru "Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví" – prezenční studium v akademickém roce 2007/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 20/2007
k provedení inventarizací v roce 2007