2009

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2009
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 19/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2009
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2008/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2009
o vrácení poplatku za přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2009
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2008/2009 a registrace prací
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2009
o sloučení Katedry speciální a sociální pedagogiky a Katedry psychiatrie a psychologie
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2009
o neupotřebitelném a nevyužitém majetku
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2009
Řád Rigorózního řízení na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2009
k prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkana ZSF JU č. 9/2009
organizace předzápisu na zimní semestr akademického roku 2009/2010 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2009
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na ZSF v akademickém roce 2009/2010 v bakalářských a navazujících magisterských programech
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2009
k provedení inventarizací v roce 2008
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2009
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 19/2008. Podmínky pro přijetí v bakalářském studijním oboru Nutriční terapeut.
Opatření děkana ZSF JU č. 13/2009
k termínům finančního zůčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2009
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2009
Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2010/2011
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2009
dodatek podmínkám příjímacího řízení pro studium na ZSF v akademickém roce 2009/2010 v bakalářských a navazujících magisterských programech
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2009
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2009/2010
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2009
K vypisování a zpracování podkladu pro zadávání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2009/2010
Opatření děkana ZSF JU č. 19/2009
o vrácení poplatku za přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011
Opatření děkana ZSF JU č. 20/2009
Vyplácení prospěchového stipendia