2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 23/2015 - příloha č. 1
Opatření děkanky ZSF JU č 18/2015
Podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/16
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2015
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2014/2015 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2015
K rozsahu pravomocí delegovaných na tajemníka ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2015
Vymezující kompetence proděkanů na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2015
Jmenování členů škodní a likvidační komise
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2015- dodatek č.1
Jmenování škodní a likvidační komise
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2015
Studentská vědecká odborná činnost - SVOČ
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2015
Pověření osob při rozhodnutí o vhodnosti nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci kategorie průzkumu trhu
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2015
k organizaci předběžného zápisu na zimní semestr akademického roku 2015/16 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2015
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2015
Studenstské hodnocení výuky v letním semestru v akademickém roce 2014/2015
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2015
k organizaci zahraničních mobilit pracovníků ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2015
Ediční rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2015
Vědecko-výzkumná rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2015
Ke změně účinnosti kritérií pro HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015
K podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských a navyzujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015- dodatek č.1
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2015
K podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2015 - dodatek č. 1
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce