2019

Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019
kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích
Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019
k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2019
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019
k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019
kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2019
k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2019
o podmínkách účasti v přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2019/2020
Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2019
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2019
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2019
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2019
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2019
Vědecko-výzkumná rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2019
Studentská vědecká odborová činnost (zkr. SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2019
Pravidla finančního ohodnocování externích vyučujících
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2019
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2019
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2019
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu Pediatrické ošetřovatelství. Uchazeč se může ke studiu přihlásit podáním e-přihlášky na adrese: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2019
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2019/20 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 2
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020