2020

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2020/2021
Appendix No. 1 tot the Ordinance of the Dean of FHSS USB
to the conditions of admission procedure to bachelor study program in English for the academic year 2021/2022
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2020
k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2020 + přílohy
o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020 + přílohy
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU v kademickém roce 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2020
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU
Ordinance of the Dean of FHSS USB No. 11/2020
The conditions of admission procedure to a bachelor study program in English for the academic year 2021/2022
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2020
k podmínkám příjímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2020
Spisový řád
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2020
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2020
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016
Rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2020
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2020
Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)
Ordinance of the Dean of FHSS USB No. 6/2020
which establishes the conditions and fee for a scholarship at the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South Bohemia in České Budějovice in 2020/21
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2020
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/21
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2020
Pravidla pro provoz elektronické pošty na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2020
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2020/21 pro studenty vyšších ročníků
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací